All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Ordin 273/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR Ordinul nr. 273/2022 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, nr. 946/2014 privind aprobarea Listei și a atribuțiilor specialiștilor care își desfășoară activitatea în cadrul direcțiilor pentru agricultură județene și a municipiului București, care fac parte din Oficiul de reglementare […]

Anexă din 16.09.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF Anexele nr. 1-7 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, al președintelui Casei Naționale de Pensii Publice, al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și al președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă nr. 1.667/2.194/772/4.079/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere […]

Regulament 14/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF Regulamentul nr. 14/2022 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2014 privind veniturile Autorității de Supraveghere Financiară Ordin 4935/2022, Ministerul Educației Ordinul nr. 4935/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Petre Ionescu Muscel” din comuna […]

Decizie 40/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 40/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în Dosarul nr. 5.475/99/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Ordin 2735/2022, Ministerul Sănătății – MS Ordinul nr. 2735/2022 […]

Hotărâre 1145/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1145/2022 pentru aprobarea numărului de autoturisme necesare desfășurării activităților specifice Societății Băița – S.A., operator economic din domeniul resurselor minerale care funcționează sub autoritatea Ministerului Economiei Hotărâre 1148/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1148/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unui bun imobil înscris în inventarul […]

Decizie 41/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept Decizia nr. 41/2022 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul Buzău – Secția a II-a civilă, de contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 14.029/200/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile Decizie 644/2022, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în […]

Hotărâre 1140/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1140/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare și reparare în regim de urgență și amenajări interioare, recompartimentări și refacere finisaje Corp C1” la Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techirghiol, județul Constanța Hotărâre 1141/2022, Guvernul României Hotărârea nr. 1141/2022 privind aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurilor de expropriere […]

Ordin 4880/2022, Ministerul Educației Ordinul nr. 4880/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” din municipiul București, sectorul 2 Ordin 4926/2022, Ministerul Educației Ordinul nr. 4926/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Astra” din municipiul Pitești, județul Argeș Ordin 4928/2022, Ministerul […]