All posts by: Info Jurist

About Info Jurist

Decizia nr. 495/2013, Curtea Constitutionala Decizia nr. 495/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 53 alin. 2, art. 54, art. 55 si art. 58 din Codul familiei Decizia nr. 497/2013, Curtea Constitutionala Decizia nr. 497/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (1) lit. a) teza intai si […]

Ordinul nr. 235/2014, Agentia Nationala de Administrare Fiscala – ANAF Ordinul nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare Rectificarea din 24.02.2014, Monitorul Oficial Rectificarea privind forma republicata […]

Ordinul nr. 3136/2014, Ministerul Educatiei Nationale Ordinul nr. 3136/2014 privind organizarea, functionarea, admiterea si calendarul admiterii in invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani Metodologia din 20.02.2014, Ministerul Educatiei Nationale Metodologia de organizare si functionare a invatamantului profesional de stat cu durata de 3 ani din 20.02.2014 Metodologia din 20.02.2014, Ministerul Educatiei Nationale […]

Ordinul nr. 101/2014, Ministerul Transporturilor Ordinul nr. 101/2014 pentru aprobarea Reglementarii Aeronautice Civile Romane RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor si examinatorilor pentru personalul navigant atestat ca membru al echipajului de cabina si autorizarea organizatiilor de pregatire pentru membrii echipajului de cabina Reglementarea din 12.02.2014, Ministerul Transporturilor Reglementarea Aeronautica Civila Romana RACR EC-I/E/OP privind autorizarea instructorilor […]

Decizia nr. 543/2013, Curtea Constitutionala Decizia nr. 543/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (4) si art. 4 alin. (2) din Legea nr. 221/2009 privind condamnarile cu caracter politic si masurile administrative asimilate acestora, pronuntate in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 Hotararea nr. 79/2014, Guvernul Romaniei Hotararea nr. 79/2014 […]

Circulara nr. 8/2014, Banca Nationala a Romaniei Circulara nr. 8/2014 privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii constituite in lei si in euro incepand cu perioada de aplicare 24 ianuarie-23 februarie 2014 Circulara nr. 9/2014, Banca Nationala a Romaniei Circulara nr. 9/2014 privind rata dobanzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii in moneda […]

Ordinul nr. 3074/2014, Ministerul Educatiei Nationale Ordinul nr. 11/3074/2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului apararii nationale si al ministrului educatiei si cercetarii nr. M.137/36.797/2004 privind perfectionarea personalului militar profesionalizat in domeniul limbilor straine Acordul din 03.07.2013, Ministerul Afacerilor Externe Acordul de cooperare in domeniile educatiei, stiintei, culturii, mass-mediei, tineretului si sportului intre Guvernul Romaniei si Guvernul […]

Ordinul nr. 43/2014, Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura Ordinul nr. 43/2014 pentru modificarea si completarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale, cu exceptia ariilor naturale protejate, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 128/2012 Decizia nr. 13/2014, […]

Hotararea nr. 4/2014, Camera Deputatilor Hotararea nr. 4/2014 privind aprobarea opiniei referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a unor norme uniforme si a unei proceduri uniforme de rezolutie a institutiilor de credit si a anumitor intreprinderi de investitii in cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui […]

Hotararea nr. 8/2014, Senatul Romaniei Hotararea nr. 8/2014 pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 50/2012 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului Rectificarea din 19.02.2014, Monitorul Oficial Rectificarea privind anexa nr. 2 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/2013, din 19.02.2014 Decizia nr. 1/2014, Curtea Constitutionala Decizia nr. 1/2014 asupra obiectiei […]