Birou Executor Judecătoresc CÎMPIAN MIHAI RADU

  Cluj Napoca, Str. Pavel Rosca nr.3, ap.4, jud. Cluj
  0744.787.889 / 0264.431.148

Sediu: Cluj Napoca, Str. Pavel Rosca nr.3, ap.4, jud. Cluj
Telefon mobil: 0744.787.889
Fix/Fax: 0264.431.148
Email: bej_cimpianmihairadu@yahoo.com
Adresa web:
Program birou: Luni – Vineri: 9.00 – 17.00

Executorul Judecătoresc Cîmpian Mihai Radu este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Cluj.

Biroul Executorului Judecatoresc Cîmpian Mihai Radu este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii , precum si in notificarea actelor,comunicarea actelor de procedura,recuperari de creante,evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

PROGRAM DE LUCRU
Luni – Vineri: 9.00 – 17.00
Sambata – Duminica: Inchis

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:
• Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
Executări directe: 
• Evacuări
• Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
• Vizitarea minorului
• Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
Executări indirecte
• Urmărirea mobiliară a creanţelor
• Urmărirea imobiliară a creanţelor
• Popriri
• Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
• Comunicarea actelor de procedură.
• Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
• Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
• Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
• Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
• Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
• Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
• Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.