DURBACA CLAUDIA BIANCA

  Petrosani, Str. Anghel Saligny, nr. 12 A, jud.Hunedoara
  0723.509.435 / 0254.770.288

Sediu: Petrosani, Str. Anghel Saligny, nr. 12 A, jud.Hunedoara
Telefon mobil:0723.509.435
Fix/Fax:0254.770.288
Email:executor_durbaca_claudia@yahoo.com
Adresa web:

Biroul Executorului Judecatoresc DURBACA CLAUDIA BIANCA  ofera consultantă si servicii pentru executări silite, popriri, evacuări din spatiu, urmărirea mobiliară a creantelor, notificări acte judiciare si extra judiciare, recuperare pe cale amiabilă a oricărei creante, notificare acte prin agent procedural, aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanta judecătorească, încredintare minor, întocmire procese verbale de constatare.

 • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
 • Comunicarea actelor de procedura;
 • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
 • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
 • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
 • Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
 • Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
 • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
  1.  Executari silite directe, in Oradea si in celelalte orase de competenta:
  – Evacuari
  – Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.
  2. Executari silite indirecte, in Oradea si in celelalte orase de competenta:
  – Urmarirea mobiliara a creantelor
  – Urmarirea imobiliara a creantelor
 • Popriri
 • Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
 • Constatarea de urgenta a unor situatii de fapt ( art.364 din Codul de procedura civila) si inventarierea unor bunuri
 • Procese verbale de oferta reala
 • Confiscari