MURARU TĂTOIU BOGDAN

  Pitesti, str. Pasajul Scolii, nr. 70, Complex Alcadibo Center, Corp B, Mezanin, Birou 3, Jud. Arges
  0726 319 001

Sediul: Pitesti, str. Pasajul Scolii, nr. 70, Complex Alcadibo Center, Corp B, Mezanin, Birou 3, Jud. Arges
Telefon: 0726 319 001
Fix/Fax: 0372 254 172
Email: exjud.muraru@yahoo.com
Adresa web: www.executorpitestiarges.ro

Biroul executorului judecătoresc Muraru Tătoiu Bogdan, își desfășoară activitatea în circumscripția Curții de Apel Pitesti, având competența de efectuare a procedurilor specifice de executare silită în județele Argeș si Vâlcea.

Executorul judecătoresc Muraru Tătoiu Bogdan a fost numit în funcție prin Ordinul Ministrului Justiției, nr. 84/C/2013, și este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din România, și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Pitești.

Potrivit dispozițiilor Noului Cod de Procedură Civilă, executarea silită se realizează numai în temeiul unei hotarâri judecătorești, ori a altui înscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu .

Executarea silită, reprezintă a doua fază procesuală, iar persoana ( denumită creditor), căreia i se recunoaște un drep printr-o hotărâre judecătorească sau printr-un alt tilu, are posibilitatea de a aduce la îndeplinire realizarea efectivă a dreptului câstigat și recunoscut ( constrângerea la plata unei sume de bani, predarea unui bun mobil sau imobil, efectuarea sau desființarea unor lucrări, etc.), prin intermediul executorului judecătoresc .

Persoana (denumită debitor), care datorează o sumă de bani sau un alt bun, unei alte persoane (creditor), iar cea din urmă refuză primirea prestației, se poate adresa executorului judecătoresc pentru emiterea unei oferte reale, procedură necesară pentru liberarea debitorului .

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.