Alexandria, str. Libertății bl.T4, sc.A, et.3, ap.12, judeţul Teleorman
  0745 405 554 / 0247 310 950

Sediu: Alexandria, str.Libertății bl.T4, sc.A, et.3, ap.12, judeţul Teleorman
Telefon mobil: 0745 405 554
Fix/Fax: 0247 310 950
Email: bejnvz@yahoo.com

Biroul executorului judecătoresc NISTOR VASILE este specializat în îndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creante, evacuări, puneri în posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare.
De asemenea, aduce la îndeplinire hotărâri judecătoreşti privind: încredinţarea, stabilirea domiciliului sau vizitarea minorului, desfiinţări de lucrări sau construcţii, evacuări, puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri, întocmind şi procese verbale de constatare în cazul ofertei reale de plată urmate de consemnare.
Procedează la recuperarea de autovehicule şi vehicule comerciale, utilaje şi echipamente de la clienţii rău-platnici ai societăţilor de leasing.

Oferim consultanţă de specialitate la standarde europene.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.