NIŢĂ RICA IRINA

  Iași, str. Anastasie Panu, nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. B, et. 1, ap. 5
  0747.112.252 / 0232.222.988

Sediu: Iași, str. Anastasie Panu, nr. 21, bl. 7 Noiembrie, sc. B, et. 1, ap. 5
Telefon mobil: 0747.112.252
Fix/Fax: 0232.222.988
Email: bejnitairina@yahoo.com
Adresa web:

Principiile care guverneaza activitatea in cadrul biroului nostru sunt:

– profesionalism si rapiditate;
– seriozitate si perseverenta;
– confidentialitate;
– punctualitate;

Biroul asigura confortul necesar si impus de activitatea practicata, detine echipamente IT performante, dispune de un spatiu corespunzator pentru arhivarea documentelor si pastrarea acestora in cele mai bune conditii, are personal cu experienta in domeniu.

In desfasurarea activitatii colaboram cu evaluatori, experti tehnici judiciari, case de avocatura, experti cadastru, etc.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor

Executări directe:

 • Predarea silită a bunurilor mobile
 • Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
 • Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
 • Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

Executări indirecte:

 • Urmărirea silită mobiliară
 • Urmărirea silită imobiliară
 • Poprirea
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.