Bistriţa, str. Lalelelor, nr. 3
  0743 099 022 / 0363 404 843

Sediu: Bistrița, str. Lalelelor nr.3, jud.Bistrița Năsăud
Telefon mobil: 0743 099 022
Fix/Fax: 0363 404 843
Email: bej.onisor@gmail.com

Biroul  Executorului  Judecătoresc  ONIȘOR IONEL MARIN este membru cu drepturi  depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătorești  și al Camerei  Executorilor Judecătorești  de pe lângă  Curtea de Apel  Cluj.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipă formată din specialiști: notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati. Biroul  Executorului  Judecătoresc  ONIȘOR IONEL MARIN este specializat în punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ și dreptul muncii , precum și în notificarea actelor,comunicarea actelor de procedură, recuperări de creanțe, evacuări, procese-verbale de ofertă reală, puneri în posesie, predare de bunuri, confiscări, executări silite mobiliare și imobiliare.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.