Bucuresti, Str. Vânători nr.5-7-9-11, ap.3, sector 5
  0720 539 511 / 0720 528 531

Sediu: Bucuresti, Sector 5, str.Vanatori nr.5-11, ap.3
Telefon mobil: 0720 539 511 / 0720 528 531
Fix/Fax: 021 315 2422
Fix: 031 409 5500
Fax: 031 409 5510
Email: bejpetrecristian@gmail.com
Adresa web: www.bejpetrecristian.ro
Program: Luni-Vineri: 09:00 – 17:00

Biroul executorului judecătoresc Petre Cristian din Bucureşti este specializat ȋn ȋndeplinirea procedurilor specifice de executare silită, notificarea actelor, recuperări de creanţe inclusiv pe cale amiabilă, evacuări, puneri ȋn posesie, executări silite mobiliare şi imobiliare.

Executorul Judecatoresc Petre Cristian este membru cu drepturi depline al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al Camerei Executorilor Judecătoreşti de pe Langă Curtea de Apel Bucureşti, fiind numit prin Ordinul Ministrului Justiţiei, avȃnd o performanță de 25 de ani în această profesie.

Program: Luni-Vineri: 09:00 – 17:00

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.