Brezoi, str Eroilor, nr 163, judetul Valcea
  0742 895 678 / 0250 778 780

Adresa : Brezoi, str Eroilor, nr 163, judetul Valcea
Mobil: 0742 895 678
Telefon fix/fax: 0250 778 780
E-mail : exjmariusradu@yahoo.com
Adresa web: www.executor-valcea-arges.ro

Executorul Judecătoresc Marius RADU este numit în funcția de executor judecătoresc prin Ordin al Ministrului Justiției în mai 1995 și este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătoresti de pe Lânga Curtea de Apel Pitești .

În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv Legea nr. 188/2000 republicată, începând cu anul 2011 competența teritorială a executorului judecătoresc este limitată la raza teritorială a Curții de Apel în care iși are sediul.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
 • Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor

Executări directe:

 • Predarea silită a bunurilor mobile
 • Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
 • Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
 • Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).

Executări indirecte:

 • Urmărirea silită mobiliară
 • Urmărirea silită imobiliară
 • Poprirea
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.