URSULESCU FLOAREA

  Târgu Mureș, Str. Márton Áron, nr. 3/2
  0723.417.228

Sediu: Târgu Mureș, Str. Márton Áron, nr. 3, ap. 2, jud. Mures
Telefon mobil: 0723.417.228
Fix/Fax: 0265.777.070
Email: ursulescufloarea@yahoo.com
Adresa web:

Biroul Executorului Judecatoresc Ursulescu Floarea este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii, precum si in notificarea actelor, comunicarea actelor de procedura, recuperari de creante, evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare, etc.

In cadrul biroului isi exercita profesia Executorul Judecatoresc Ursulescu Floarea, membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe langa Curtea de Apel Targu Mures. Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti : notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare
Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe
Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească
Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de art. 364 Cod de Procedură Civilă
Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit art. 1005 Cod Procedură Civilă
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a CEC-urilor
Executări directe:

Predarea silită a bunurilor mobile
Predarea silită a bunurilor imobile (evacuare)
Executarea silită a obligaţiilor de a face sau a obligaţiilor de a nu face
Executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului).
Executări indirecte:

Urmărirea silită mobiliară
Urmărirea silită imobiliară
Poprirea
Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.