VĂRARU GAVRILESCU COSMIN GABRIEL

  Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B4, tronson 3, biroul 3,2 , sector 4
  0760.782.244 / 031.426.78.16

Sediu: Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 4, bl. B4, tronson 3, biroul 3,2 , sector 4
Telefon mobil: 0760.782.244
Fix/Fax: 031.426.78.16 / 031.419.09.89
Email: contact@executorvararu.ro
Adresa web: www.execurorvararu.ro

BEJ VARARU GAVRILESCU COSMIN GABRIEL
Biroul Executorului Judecatoresc Cosmin Gabriel Vararu Gavrilescu, este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al Camerei Executorilor Judecatoresti de pe Langa Curtea de Apel Bucuresti, avand competenta pe raza Curtii de Apel Bucuresti.

Organizarea, experienta si structura biroului, permite solutionarea cu celeritate si profesionalism a tuturor problemelor de natura juridica din sfera executarii silite si nu numai. Recuperarea pe cale amiabila a creantelor de orice fel, se bazeza pe experienta profesionala solida in domeniul executarii silite de aproape 10 ani.

Totodata suntem investiti sa indeplinim un serviciu de interes public in limitele competentelor legale. De asemenea activitatea biroului se infaptuieste in conditiile legii, cu respectarea drepturilor si intereselor legitime ale partilor si ale persoanelor interesate, fara deosebire de rasa, de nationalitate, de origine etnica, de limba, de religie, de sex, de apartenenta politica, de avere sau de origine sociala.

Suntem dedicati promovarii intereselor clientilor nostri si ne straduim pentru a atinge excelenta in activitatea noastra, prin calitatea serviciilor oferite, profesionalism si perseverenta in atingerea obiectivelor.

Biroul nostru se angajeaza sa combine standardele profesionale si cele mai bune servicii, personalizate in functie de nevoile clientilor, mentinand totodata un nivel ridicat de performanta in practica procedurii de executare silita, oferind cu titlu gratuit consultanta persoanelor care decid sa colaboreze cu noi.

SERVICII
Biroul nostru functioneaza in raza de competenta a Curtii de Apel Bucuresti din circumscriptia careia fac parte Municipiul Bucuresti si Judetele Ilfov, Ialomita, Calarasi, Giurgiu si Teleorman, si in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare indeplineste urmatoarele atributii:

Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
Executare silita directa:
– punere in posesie, granituiri, servituti;
– predarea unor bunuri determinate dispusa prin hotarare judecatoreasca;
– incredintarea sau stabilirea domiciliului minorului;
– vizitarea minorului;
Executare silita indirecta:
– urmarirea bunurilor imobile;
– urmarirea bunurilor mobile;
Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; Comunicarea actelor de procedura;
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; Poprire, inclusiv poprirea asiguratorie;
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de Procedura Civila;
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz;
Procese-verbale de oferta reala;
Confiscari;
Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale si nu numai;
Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului nostru;