DRĂGĂNESCU, IONESCU şi CRAFCENCO

  Bucuresti, Str. Împăratul Traian nr. 32, bl. Sebastian, corp C1, et. 2, sector 4
  0723.290.941 și 0723.290.951

Sediu: Bucuresti, Str. Împăratul Traian nr. 32, bl. Sebastian, corp C1, et. 2, sector 4
Telefon mobil: 0723.290.941 și 0723.290.951
Fix/Fax: 021.332.63.95 și 021.322.80.90
Email: birou@bejadic.ro / ionescu@bejadic.ro / mcrafcenco@bejadic.ro
Adresa web: www.bejadic.ro

Suntem un colectiv experimentat şi competent, fiind cel mai vechi Birou din București, înregistrat conform Legii 188/2000, în Registrul Executorilor Judecătoreşti al Curţii de Apel Bucureşti, în dosarul nr. 1/E/2001.

Am deţinut, prin executorii judecătoreşti asociaţi ai Biroului, în trei mandate preşedinţia Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din România, îndeplinind totodată alte funcţii de conducere şi reprezentare în structurile de conducere ale C.E.J-C.A.B şi U.N.E.J.

Executorii judecătoreşti asociaţi au o vechime de peste 20 ani în profesie, iar în anii ce s-au scurs de la de la înfiinţarea Biroului s-au format alături de noi alţi 5 executori judecătoreşti stagiari, ce profesează astăzi cu rezultate meritorii în birouri separate.

De asemenea, restul colectivului nostru, ce concură la realizarea obiectivelor profesionale, este specializat şi competent, având în compunere un fost executor bancar, jurişti şi ingineri, cel mai vechi component fiind alături de noi de la înfiinţarea Biroului, iar cel mai tânăr de doar (!) șase ani.

Am avut şi avem în lucru dosare de executare ce acoperă întreaga paletă de competenţă maretrială dată de lege, gradul mare de dificultate al multora dintre ele nefiind o piedică în soluţionarea legală şi în folosul creditorilor ce ne-au onorat cu încrederea lor.

Şi acum pentru că ne cunoaşteţi, suntem convinşi că veţi avea toată încrederea în competenţa noastră şi că, împreună, vom putea soluţiona şi pentru dvs. problema pe care o întâmpinaţi şi care v-a determinat să ne căutaţi. Vă aşteptăm să ne contactaţi.

Întreg colectivul Biroului de Executori Judecătoreşti Asociaţi Drăgănescu, Ionescu şi Crafcenco.

Executări directe:
Evacuări
Incredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
Vizitarea minorului
Puneri în posesie, granițuiri, servituți, predări de bunuri etc.
Urmărirea mobiliară a creanțelor
Urmărirea imobiliară a creanțelor
Popriri.
Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale
Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența noastra
Aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanța judecătorească
Constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă
Întocmirea proceselor-verbale de constatare, în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă
Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz