Bucuresti,Sector 3, Bd.Unirii nr.57, bl.E4, sc.4, et.5, ap.108
 0720.44.44.57 / 0720.44.44.60 / 0720.44.44.58

Sediu: București, Bd Unirii, Nr. 57, Bl. E4, Sc. 4, Et. 5, Ap. 108, Sector 3
Telefon mobil: 0720.44.44.57 – NANU Valentin-Cristian / 0720.44.44.60 – DIMACHE Valentin-Gabriel / 0720.44.44.58 – Telefon Birou
Fix/Fax: 031.425.30.89
Email: bej.valentinnanu@yahoo.com / bej.valentindimache@yahoo.com / office@executori-nanu-dimache.ro
Adresa web: www.executori-nanu-dimache.ro

Biroul Executorilor Judecătorești Asociați Nanu Valentin-Cristian și Dimache Valentin-Gabriel este membru cu drepturi depline al Uniunii Nationale a Executorilor Judecătorești și al Camerei Executorilor Judecătorești de pe lânga Curtea de Apel București din mai 2012. Asociații biroului, Nanu Valentin-Cristian fiind numit prin ordinul Ministrului Justiției nr.1111/C/2012, respectiv, Dimache Valentin-Gabriel fiind numit prin ordinul Ministrului Justiției nr.1046/C/2012.

Biroul nostru colaboreaza cu o echipa formata din specialisti : notari publici, avocati, experti judiciari, experti topometristi, experti contabili, interpreti si traducatori, in functie de natura lucrarilor in care suntem implicati.

Biroul Executorilor Judecatoresti Asociati Nanu Valentin-Cristian si Dimache Valentin-Gabriel este specializat in punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil, penal, comercial, contencios administrativ si dreptul muncii, precum si in notificarea actelor, comunicarea actelor de procedura, recuperari de creante, evacuari, procese-verbale de oferta reala, puneri in posesie, predare de bunuri, confiscari, executari silite mobiliare si imobiliare.

Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare;
Comunicarea actelor de procedura;
Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante;
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca;
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila;
Intocmirea proceselor verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila;
Recuperarea creantelor pe cale amiabila;
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz:
Executari silite directe, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
– Evacuari
– Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

Executari silite indirecte, in Bucuresti si in celelalte orase de competenta:
– Urmarirea mobiliara a creantelor
– Urmarirea imobiliara a creantelor

Popriri
Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
Procese verbale de oferta reala
Confiscari