Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 2, ap. 52, interfon 52, sector 4, Bucureşti
  031 429 04 88 / 0728 978 290 /0728 291 704

Sediul: Splaiul Unirii, nr. 8, bl. B4, sc. 3, et. 2, ap. 52, interfon 52, sector 4, Bucureşti
Telefon fix: 031 429 04 88
Fax: 031 429 04 80
Mobil: 0728 978 290 ( Sandu Bogdan Iulian ) si 0728 291 704 ( Sterca Gabriel )
Email: office@cabinetexecutor.ro
Ad.web: www.cabinetexecutor.ro

Biroul Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” este constituit din executori cu o experientă de peste 10 ani în executarea creantelor bancare şi leasing (inclusiv reposesia bunurilor de pe contractele de leasing). Expertiza şi realizările noastre mai ales în aceste domenii se vor dovedi esentiale în rezolvarea problemelor companiei dumneavoastre cu privire la recuperarea creantelor. Modul de abordare, metodele folosite şi profesionalismul de care dăm dovadă în cadrul procedurii de executare silită ne recomandă ca un partener serios şi profesionist într-o eventuală colaborare cu institutia dumneavoastră. In cadrul Biroului Executorilor Judecătoreşti Asociati „STERCA si SANDU” activează următorii executori:

1.     Executor judecătoresc Sandu Bogdan, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012

2.     Executor judecătoresc Sterca Gabriel, numit în functie prin Ordinul Ministrului Justitiei la data de 15.02.2012

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.