CĂRĂULEANU CRISTINA

 DOR MĂRUNT, Șos. București - Constanța nr. 204 bis, jud. Călărași