COMAN TEODOR IOAN

 CUGIR, STR. TINERETULUI, NR. 2, AP. 3, JUD. ALBA
  0729.048287 / 0358.401859

Sediu: CUGIR, STR. TINERETULUI, NR. 2, AP. 3, JUD. ALBA
Telefon mobil: 0729.048287
Fix/Fax: 0358.401859
Email: notarcomanteodor@yahoo.com
Adresa web:

Biroul Notarial Coman Teodor Ioan a fost înfiinţat în anul 2016, prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 1256/C/2016. Sediul biroului este în Cugir. Scopul său este de a soluţiona problemele juridice nelitigioase ale clienţilor săi, oferind consultanţă şi asistenţă celor interesati.

Teodor Coman este absolvent al Facultăţii de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai-Cluj-Napoca şi master în dreptul Uniunii Europene, drept internaţional public şi drept al afacerilor ca urmare a studiilor efectuate la Universitatea din Viena, Austria. Studiile au fost completate de cursurile Universităţii din Stockholm în domeniul cercetării juridice informatice şi de cursurile Institutului Notarial Român. Experienţa profesională constă în pregătirea practică la o importantă societate profesională notarială, dar şi îndeplinirea unui stagiu de practică la o societate de avocaţi notabilă din Cluj-Napoca, aspecte care îi conferă notarului public Teodor Coman abilitatea de a analiza situaţiile în ansamblu şi oferirea celor mai bune soluţii juridice.

Biroul notarial este întregit de un colectiv de secretari, care au beneficiat de formarea profesională oferită de Institutul Notarial Român.

De asemenea, dacă soluţia potrivită presupune aportul unor specialişti din alte domenii, colaborarea cu experţi cadastrali, traducători şi interpreţi autorizaţi şi avocaţi constituie un sprijin în realizarea proiectelor clienţilor.

In activitatea pe care o desfăşoară, biroul notarial îşi propune să abordeze multilateral problemele juridice, în încercarea de a oferi cele mai bune soluţii juridice, ţinând cont de situaţia concretă, nevoile clienţilor şi perspectivele viitoare. Totodată, biroul are ca obiectiv asigurarea unui climat profesional şi echidistant, dar prietenos şi fără discriminare.

Biroul notarial asigură asistenţă şi consultanţă clienţilor atât români, cât şi străini, în limbile română, engleză, franceză şi germană, notarul public Teodor Coman deţine Certificate in Advanced English, emis de Universitatea din Cambridge şi Diplome de francais professionnel – Juridique, emisă de Camera de Comerţ şi Industrie din Paris .

1. Acordarea de consultatii juridice scrise sau verbale, la solicitarea partilor sau pe baza de contract cu durata determinata.

2. Redactarea incrisurilor cu continut juridic, la solicitarea partilor

3. Autentificarea actelor redactate de catre notarul public, de parte sau de avocatul/consilierul juridic al partii, in masura in care legea permite:

antecontracte de vanzare cumparare
acte de instrainare mobiliara si imobiliara ( contracte de vanzare cumparare, contracte de donatie, contracte de renta viagera si de intretinere, acte de dare in plata)
constituiri de drepturi reale imobiliare
contracte de arenda
acte de alipire si acte de dezmembrare imobile
acte de partaj voluntar
contracte de comodat si de inchiriere bunuri
contracte de imprumut cu sau fara garantie
contracte de gaj si ipoteca (inclusiv inscrierea la cartea funciara)
contracte de mandat
contracte de cesiune de creanta, novatie, subrogatie, remitere de datorie
contracte de mecenat si sponsorizare
testamente
declaratii ( privind bunuri mobile sau imobile, referitoare la persoane, privind diferite situatii de fapt, necesare la divort, privind statutul civil al persoanei, de acceptare sau de renuntare la succesiune, de notorietate, privind valorificarea unor drepturi prevazute de legi speciale, pentru acordarea de burse, rechizite sau alte ajutoare banesti, privind plecarea in strainatate a minorilor, neinsatiti de parinti,etc )
procuri generale si speciale ( referitoare la bunuri mobile si imobile, de administrare bunuri, de instrainare bunuri, referitoare la succesiuni, judiciare, pentru tranzactionarea de titluri de valoare, ridicarea de drepturi banesti, etc )
Conventii de modificare al regimului matrimonial si alte documente legate de aceasta modificare
orice alte acte, la solicitarea partilor si cu respectarea actelor normative in vigoare
4. Certificarea unor fapte, in cazurile prevazute de lege:

a) faptul că o persoană se află în viaţă;

b) faptul că o persoană se află într-un anumit loc;

c) faptul că persoana din fotografie este aceeaşi cu persoana care cere certificarea;

d) faptul că o persoană, ca urmare a unei somaţii sau notificări, s-a prezentat ori nu într-o anumită zi şi la o anumită oră într-un anumit loc, precum şi declaraţia acesteia;

e) rezultatele tombolelor, tragerilor la sorţi, concursurilor, loteriilor publicitare, organizate de entităţi autorizate în conformitate cu acte normative speciale, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

f) certificarea site-urilor, programelor informatice sau a altor produse, dacă nu sunt date, prin lege, în competenţa altor organe;

g) certificarea altor fapte care nu sunt date în competenţa exclusivă a altor organe.

5. Legalizarea semnaturilor, a specimenelor de semnatura si a sigiliilor

6. Darea de data certa pe inscrisurile prezentate de parti

7. Primirea in depozit a inscrisurilor si documentelor prezentate de parti

8. Actele de protest ale cambiilor, biletelor la ordin si cecurilor

9. Legalizarea de copii de pe inscrisurile prezentate de parti sau din arhiva
Legalizarea copiei se va face numai dupa ce s-a verificat originalul inscrisului, fie prezentat de parte fie din arhiva biroului

10. Efectuarea si legalizarea traducerilor

11. Eliberarea de duplicate de pe actele notariale (duplicatul are aceeasi forta probanta ca si inscrisul original)

12. Reconstituirea inscrisurilor, in conditiile legii

13. Procedura succesorala notariala
Biroul notarial este competent a solutiona cererile de dezbatere a succesiunii pentru defuncții care au avut ultimul domiciliu pe raza circumscripției teritoriale a Judecătoriei Alba Iulia (de ex.: Cugir, Șibot, Ceru-Băcăinți, Săliștea, Alba Iulia, Vințu de Jos, etc.) In cazul in care este necesar a se dezbate, succesiv , mai multe succesiuni (după mai multe persoane), mostenitorii pot alege biroul notarial din circumscrisptia judecatoriei in care si-a avut domiciliul acela dintre autori care a decedat cel din urma.

14. Divortul prin acordul sotilor chiar si atunci cand exista copii minori

15. Eliberarea incheierilor prin care se atesta rezultatul verificarilor efectuate in registrele Camerei Notarilor Punblici si ale Uniunii Nationale a Notarilor Publici din Romania

16. Efectuarea inventarului bunurilor in cadrul succesiunii

17. Servicii de traducere prin traducatori colaboratori externi

18. Servicii de cadastru prin experti colaboratori externi

19. Servicii de publicitate imobiliare

20. Apostila/supralegalizare prin delegat al biroului notarial

21. Deplasari la domiciliul clientului sau la unitatea de credit in vederea intocmirii documentelor solicitate

Enumerarea operatiunilor nu este limitativa, natura si complexitatea actelor fiind discutata direct cu notarul public instrumentator.