PETRIȘ AUREL FLORIN

 Oradea, Str. Dimitrie Cantemir nr. 9-11