Călan, Aleea Şcolii, bloc 26, ap.6, județul Hunedoara