CRISTEA Cătălin George

  Oradea, str.Gen.Magheru nr.22/A, et.III,cam.4