Cabinet Individual de Avocatura Lavinia Vizauer

  Tulcea, str. Sabinelor, nr. 5, bl. E4, sc. C, ap. 6, jud. Tulcea
  0740 034 643 / 0240 531 719

Sediu: Tulcea, str. Sabinelor, nr. 5, bl. E4, sc. C, ap. 6, jud. Tulcea
Telefon mobil: 0740 034 643
Fix/Fax: 0240 531 719
Email: lavinia_vizauer@yahoo.com
Adresa web:

Avocatul VIZAUER LAVINIA este membru al Baroului Tulcea incepand cu data de 01.08.2010, exercitandu-si activitatea in calitate de avocat definitiv in Cabinet de avocat, cu drept de a pune concluzii la toate instantele. Scopul exercitarii profesiei de avocat il constituie promovarea si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si persoanelor juridice, de drept public si de drept privat. in exercitarea profesiei avocatul este independent si se supune numai legii, prezentului statut si codului deontologic. Un avocat nu poate fi inscris decat intr-un singur barou si nu isi poate exercita concomitent activitatea in doua sau mai multe forme de exercitare a profesiei. Este interzisa, sub sanctiunile prevazute de Lege, exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de avocat de catre o persoana fizica ce nu are calitatea de avocat inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau, dupa caz, de catre orice persoana juridica, cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere limitata.

Avocatul are indatorirea de a apara si promova interesele clientului pe care-l reprezinta, dand dovada de profesionalism si prestand servicii de o calitate cat mai inalta. Avocatul se obliga sa protejeze confidentialitatea informatiilor primite de la clientul sau. In indeplinirea indatoririlor sale avocatul urmareste cunoasterea propriilor valori si a capacitatii reale de a aborda problematici diferite. Construirea unei adevarate relatii cu clientii este vitala pentru a satisface nevoile acestora, pentru a veni cu solutii cat mai potrivite in sprijinul lor. Acest lucru inseamna a le castiga increderea si a ajunge la cunosterea in detalii relevante a cazului prezentat. Problemele intampinate de fiecare sunt diverse si prin urmare fiecare speta este unica. Solutiile juridice trebuie sa fie adaptate fiecarui client pentru fi siguri ca obtinem intotdeauna rezultatele cele mai bune. Solutionarea favorabila a unei probleme legale nu este scopul final, misiunea noastra este de a rezolva cazul intr-un timp cat mai scurt si cu cheltuieli cat mai mici.

Oferim consultanta in materia dreptului civil de orice natura, redactare si reprezentare actiuni civile, asistenta juridica si reprezentare in materia revendicarii imobiliare, a dreptului de proprietate, dezmebramintele acestuia, succcesiuni, iesiri din indiviziune, anulari, asistenta si reprezentare in materia contractelor civile, anulari contracte, negocieri etc.Sistemul juridic, întemeiat pe valorile democraţiei este o realitate complexă, în continuă schimbare şi dezvoltare. Rolul avocatului este unul esenţial, atât ca reprezentant al clientului, cât şi ca partener în procesul de justiţie. De aceea, cabinetul nostru a făcut din reprezentarea şi consilierea clienţilor o datorie de onoare. Diferenţa este dată atât de experienţa membrilor cabinetului, cât şi de amplele cunoştinţe juridice, de dedicaţia şi motivaţia spre reuşită a echipei noastre.Relaţiile dintre cabinet şi clientii noştri se bazează pe respect, corectitudine, responsabilitate, profesionalism, probitate, şi confidenţialitate.

Dreptul civil este acea ramura ce reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale stabilite intre persoane fizice si persoane juridice aflate pe pozitii de egalitate juridica. Este acel drept ce reglementeaza unele raporturi patrimoniale in care partile figureaza ca subiecte egale in drepturi, si unele raporturi nepatrimoniale legate de individualitatea persoanei, conditia juridica a persoanei fizice si a altor subiecte de drept civil in calitatea lor de participanti la raporturile juridice civile.

Servicii oferite in domeniul dreptului civil de cabinetul nostru:

– redactare contracte, notificari, tranzactii;
– asistenta in fata notarului public la incheierea diverselor acte juridice;
– consultatii juridice;

– actiuni in revendicare imobiliara si mobiliara;
– rezolutiunea si rezilierea contractelor;
– actiuni in granituire;
– partaj bunuri comune, iesire din indiviziune;
– succesiuni: dezbatere mostenire; stabilire mostenitori, cote si masa succesorala;
– actiuni privind dreptul de servitute;
– raspundere civila delictuala si contractuala;
– actiuni privind anularea actelor juridice;
– actiuni privind dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune;
– actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune;
– mostenire, partaj succesoral, actiuni pentru anulare certificat de mostenitor;
– recuperare creante;
– evacuare;
– executari silite, contestatii la executare.