PĂRĂU CRISTINA ECATERINA

  Haţeg, str.Mihai Eminescu, nr.47, judetul Hunedoara