Satu Mare, str. M. Viteazu, nr. 9
  0721.271.614

Sediu: Satu Mare, str. M. Viteazu, nr. 9
Telefon mobil: 0721.271.614
Fix/Fax:
Email: cicio_ana@yahoo.com
Adresa web:

Cabinetul de avocatura Cicio Ana , ofera servicii de consultanta si reprezentare juridica pentru persoanele fizice , persoanele juridice si instituţii publice.

Domenii de activitate

-Redactare contracte, cereri, notificari, actiuni in justitie, cereri de chemare in judecata, intampinari, cereri de interventie, cereri reconvenţionale, concluzii scrise etc.
-Plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
–Drept Civil – partaj judiciar, succesiuni, revendicare mobiliară şi imobiliară, grănţuire, servitute de trecere, uzucapiune, acţiuni în constatare, acţiuni în realizare, recuperări creanţe, acţiuni în pretenţii, acţiunea oblică, acţiunea pauliană, stabilire domiciliu minor, pensie întraţinere, etc.
–Drept Procesual Civil – reprezentare executare silită, contestaţii la executare, ordonanţa preşedenţială, procedura divorţului, procedura punerii sub interdicţie judecătorească, procedura de declarare a morţii, sechestrul asigurător, poprire asigurătorie, partajul judiciar, procedura ordonanţei de plată, cereri cu valoare redusă, evacuarea din imobile folosite sau ocupate fără drept.
–Fond Funciar – Legea 18/1991, Legea 1/2000, Legea 169/1997,Legea 247/2005, acţiuni privind obligarea primarului la validare, punerea în posesie şi eliberarea titlului de proprietate, constatarea nulităţii absolute a hotărârilor de validare, proceselor verbale de punere în posesie şi a titlurilor de proprietate.
–Drept Comercial – înfiinţări societăţi comerciale (SRL- SA), înfiinţări cabinete medicale, asociaţii de proprietari, asociaţii ale crescătorilor de animale, înfiinţare organizaţii neguvernamentale, declarare puncte de lucru, procedura insolvenţei, reorganizare judiciară , CEC, CAMBIE , Bilet la Ordin, recuperare creanţe, somaţia de plată, ordonanţă de plată, etc.
–Dreptul Muncii– contestaţii la deciziile de desfacere a contractului de muncă, contestaţii decizii de pensie, negocierea contractelor colective de muncă, recuperare drepturi salariale, contestarea actelor emise de ITM sau AJOFM, etc.
–Drept Fiscal – contestarea deciziilor emise de instituţiile statului, contestaţii la titlurile executorii emise de instituţiile publice, antrepozit fiscal, contestaţii calcul accize, etc.
–Dreptul Transporturilor – CMR., accidente rutiere, asigurări, recuperări debite, transport intern şi internaţional.
–Drept Penal – acţiuni civile în procesul penal privind recuperarea daunelor produse din evenimente rutiere (vătămare corporală, şi deces).
–Dreptul Mediului – contestaţii procese verbale de contravenţie, consultanţă autorizaţii, etc.
OG. 2/2001 , plângeri contravenţionale, şi petiţii OPC .

Beneficiati de un un pachet complet de servicii de consultanta juridica in orice domeniu, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor dumeanoastra.

DREPT PENAL
Consultatii juridice;Asistenta juridica si reprezentarea in fata organelor de urmarire penala – Politie si Parchet, respectiv a Instantelor judecatoresti de orice grad; Redactarea de plangeri, denunturi, memorii, alte cereri;
Redactarea, depunerea si sustinerea unor cereri avand ca obiect :Sesizarea organelor de urmarire penala; Plangeri prealabile ale persoanelor vatamate; Plangeri indreptate impotriva masurilor si actelor dispuse de organele de urmarire penala; Interventia in procesul penal a partii responsabile civilmente; Luarea masurilor de restituire a unor bunuri; Suspendarea urmaririi penale sau a judecatii; Liberarea provizorie; Contestatii in anulare, revizuiri; Revocarea masurilor de siguranta; Reabilitari; Contopiri, liberari conditionate, amanarea sau intreruperea executarii pedepsei inchisorii, inlaturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate; Contestatii la executare;
Consultanta juridica pentru: infractiuni economice; infractiuni financiar-contabile; infractiuni fiscale; infractiuni de fals si uz de fals; infractiuni de serviciu si infractiuni specifice legislatiei muncii; redactari de cereri si plangeri penale; reprezentare si asistenta juridica in procese penale; contraventii; alte cereri.

DREPT CIVIL
consultanta juridica; actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative; revendicare imobiliara si mobiliara; garantie pentru evictiune; simulatie; rezolutiunea si rezilierea contractelor; granituire; partaj judiciar; succesiuni; actiuni privind dreptul de servitute; raspundere civila delictuala si contractuala; actiuni în nulitatea actelor; actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; actiuni in pretentii; actiuni posesorii; uzucapiune; mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri; recuperari de creante; iesiri din indiviziune; contraventii; recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei; masuri asiguratorii; evacuari; exproprieri; executari silite; contestatii la executare; redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:vanzare – cumparare, imprumut, depozit, donatie, intretinere, inchireiere, renta viagera,comodat; tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri; legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti; asistenta si reprezentare in fata notarului public; negocieri; achizitii imobiliare; asistare si reprezentare in proceduri necontencioase.

DREPT COMERCIAL
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti; procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala; intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului: infiintare societati comerciale; reprezentare in fata judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov precum si in toata tara; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.

DREPTUL SOCIETAR
consultanta juridica; contracte comerciale – redactare si atestare; asistare la negocieri de contracte si tranzactii; recuperare debite – executare silita; redactare cereri si reprezentarea clientilor in faza de executare silita a hotararilor judecatoresti; procedura somatiei de plata si a ordonantei de plata; mediere, tranzactii in faza procesuala si post procesuala; intocmirea de notificari, somatii, adrese, cereri; obtinere autorizatii de functionare si acorduri de la institutii de stat precum Protectia Mediului, Apele Romane si altele; asistare si reprezentare in operatiuni la Oficiul Registrului Comertului: infiintare societati comerciale; reprezentare in fata judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti si judetul Ilfov precum si in toata tara; redactare act constitutiv; modificare act constitutiv; redactare acte aditionale, hotarari A.G.A.; rezervare denumire societate; obtinere certificat de cazier fiscal; obtinere certificat constatator; majorare/reducere capital social; cesiune parti sociale/actiuni; intrare/retragere asociati; numire administratori/cenzori; infiintare/radiere puncte de lucru, sucursale, filiale, reprezentante; modificare de sediu, prelungire contracte de sediu; modificare de denumire societate; autorizare de functionare; completare obiecte de activitate; modificare date de identificare asociati; dizolvare, lichidare, reorganizare judiciara, faliment.

DREPTUL FAMILIEI
consultanta juridica; redactare actiuni; asistenta juridica si reprezentare in procese de: divort,partaj,pensie de intretinere,incredintare spre crestere si educare a copiilor minori,stabilirea sau tagaduirea paternitatii copilului din casatorie sau din afara acesteia,stabilire program de vizitare minor.

DREPT FISCAL
Asiguram asistenta si reprezentare permanenta in fata Fiscului, Garzii Financiare, Directiei Finantelor Publice, Administratiei Financiare Locale;
Consiliere privind : TVA;Taxe si Impozite;

MATERIE IMOBILIARA
Recuperarea sumelor de bani de la Autoritatea Nationala pentru restituirea Proprietatilor conform prevederilor Legii 9/1998, Legea 247/2005, Legea 10/2001; Verificarea titlurilor de proprietate in materie imobiliara; Asistenta sau reprezentare in litigii imobiliare (revendicari, exproprieri, evacuari, recuperare investitii imobiliare, granituiri, desfiintare lucrari, partaj – iesire din indiviziune, succesiuni); Operatiuni de intabulare a drepturilor reale si alte operatiuni de cadastru; Orice alte activitati de consultanta juridica in materie imobiliara; Obtinere cartea tehnica a constructiei; Obtinere fisa de date sintetice; Obtinerea certificatului de urbanism si a avizelor; Documentatia necesara obtinerii autorizatiei de constructie;
CLAUZE ABUZIVE BANCI
In legatura cu actionarea in instanta, a bancilor pentru desfintarea clauzelor abuzive din cadrul contractelor de credit este bine sa cunoasteti urmatoarele, conform prevederilor legale in vigoare:
Art. 4 din Legea 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori
(1) O clauza contractuala care nu a fost negociata direct cu consumatorul va fi considerata abuziva daca, prin ea insasi sau impreuna cu alte prevederi din contract, creeaza, in detrimentul consumatorului si contrar cerintelor bunei-credinte, un dezechilibru semnificativ intre drepturile si obligatiile partilor.
(2) O clauza contractuala va fi considerata ca nefiind negociata direct cu consumatorul daca aceasta a fost stabilita fara a da posibilitate consumatorului sa influenteze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau conditiile generale de vanzare practicate de comercianti pe piata produsului sau serviciului respectiv.
Astfel de clauze abuzive pot consta in urmatoarele:
– Clauze care permit modificarea ratei dobanzii in mod unilateral de catre banca, fara a preciza conditiile precise in care poate interveni o asemenea modificare:
– Clauzele din actele aditionale la contractul de credit, din notificari sau din comunicarile ce au modificat rata dobanzii.
Este necesara nulitatatea actelor subsecvente contractului de credit ce face obiectul acestei actiuni intrucat:
In urma constatarii nulitatii clauzelor abuzive din contractul de credit care permiteau modificarea unilaterala a contractelor de credit de catre banca, trebuie constatata si nulitatea actelor subsecvente;
Contractul este legea partilor, el putand fi modificat doar prin acordul partilor, astfel ca modificarea marjei de catre banca este nelegala intrucat nu e stabilita inca de la incheierea contractului si nici nu poate fi determinabila la acel moment.
Clauza din contractul de credit, referitoare la comisionul de rambursare; Clauzele referitoare la: Declararea scadentei anticipate a creditului in cazul oricarei altei obligatii asumate prin prezentul contract; Declararea anticipata a creditului ca urmare a incalcarii de catre imprumutat/co-platitor/garant ipotecar a obligatiilor ce decurg din orice alt contract la care este parte si cu privire la care banca considera ca ar afecta respectarea obligatiilor in prezentul contract; Declararea anticipata a creditului in situatia in care banca considera ca oricare din actele de constituire a garantiilor nu mai sunt apte de a fi puse in executare; Debitarea automata a conturilor imprumutatului;