ZAMFIRA ANA

  Bascov, sat. Valea Ursului, str. Boierilor, nr.14, jud. Argeş