BALOG & ASOCIAȚII

  Zalau, Str. T.Vladimirescu, nr.9, bl. P22, parter, ap.2, jud. Salaj
  0748.215.486

Sediu: Zalău, str. Tudor Vladimirescu, nr. 9, bl. P22, ap. 2, jud. Sălaj
Telefon mobil:0748.215.486
Fix/Fax:
Email: balogsiasociatii@gmail.com
Adresa web:

Profesionalismul, calitatea serviciilor prestate pot fi garantate numai prin determinare, dorința de autodepășire, prin pasiunea și respectul față de profesie, altruism și nu de numărul de avocați, vechimea pe piața avocaturii sau de rezonanța unui nume.
Imposibil de stabilit o ordine a acestor atribute, ele sunt determinante și interdependente, impunându-se existența unei consecvențe, fără de care nu poate exista decât o ascensiune fictivă.

I. Drepturi reale:

Revendicari ale dreptului de proprietate
Uzucapiune, actiuni posesorii. Dreptul de proprietate si dezmembramintele proprietatii
Evacuari
Executari silite
Redactarea de contracte si antecontracte, precum si in problemele litigioase legate de acestea
Asistenta, consiliere si consultanta privind ipoteci si sarcini asupra bunurilor, radierea ipotecilor
II. Mosteniri:

Partaj succesoral
Reductiuni de liberalitati excesive
Deschidere de mostenire
Raporturi de donatie
Anulare certificat mostenitor
Calcularea cotelor succesorale
Vanzarea unei parti din mostenire
Negocierea impartelii mostenirii
Redactare contract de partaj voluntar
Partaj judiciar
Anularea certificatului de mostenitor
Testament, litigii testamentare
III. Contracte:

Redactare antecontract, contract: vanzare-cumparare, ipoteca, imprumut, schimb, locatiune, mandat
Litigii contractuale
Pretentii contractuale
IV. Servicii Drept Civil:

Consultanta, asistenta si reprezentare juridica:

In fata instantelor judecatoresti: Judecatorii, Tribunale, Curtea de Apel, Inalta Curte de Casatie si Justitie
In fata autoritatilor competente: Politie, Parchet, Garda Financiara,etc
In fata Birourilor de Executori Judecatoresti
In fata Administratiei Publice centrale sau locale: Primarii, Administratii Financiare, Prefecturi etc.
In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
V. Consiliere si reprezentare in domeniul dreptului familiei:

Divorturi. Actiuni in daune accesorii actiunii de divort.
Anulari casatorii
Incredintari minori
Pensii de intretinere
Vizitare minori
Stabilire, tagada paternitate
Tutela, curatela
Interdictii
Partaje de bunuri comune. Partaje de coachizitie. Stabilire regim bunuri.
VI.Consiliere, consultanta si reprezentare in litigii de munca:

In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
Litigii izvorand din incheierea, derularea, incetarea contractului de munca;
VII. Consiliere, consultanta si reprezentare in materia insolventei.

In raporturile cu orice persoana fizica si juridica
In toate etapele procedurii reorganizarii judiciare si falimentului.
In materia cererilor de atragere a raspunderii fostilor administratori / asociati.
VIII. Consiliere, consultanta si reprezentare in materia contenciosului administrativ, atat in etapa prealabila, cat si faza litigoasa.

IX. Consiliere, consultanta si asistare in vederea concilierii, medierii, participarii la mediere.

X. Consultanta si redactare memorii pentru sesizarea CEDO.