STOLNEAN ROMEO MARIUS și STOLNEAN OANA

  Cluj Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 11, ap. 1
  0264 596 016 / 0740 344 950 / 0720 809 962

Sediu: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor nr.9, ap.15, jud.Cluj
Telefon mobil: 0740 344 950 – Stolnean Oana // 0720 809 962 – Stolnean Romeo Marius
Fix: 0264 596 016
Fax: 0264 450 446
Email: bej_stolnean@yahoo.com
Adresa web: www.executorstolnean.ro

Societatea Civilă Profesională a Executorilor Judecătoreşti “STOLNEAN ROMEO MARIUS și STOLNEAN OANA” cu sediul în Cluj-Napoca a fost înregistrată în 2014 în Registrul special deţinut de Curtea de Apel Cluj și își desfășoară activitatea bazându-se pe solida experiență în domeniu a celor doi asociați.

Conform legislației în vigoare executorii judecătorești își îndeplinesc atribuţiile în circumscripţia curţii de apel în raza căreia se află judecătoria pe lângă care funcţionează, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Baza materială, experiența și competențele echipei noastre ne susțin demersurile necesare desfășurării activității de recuperare creanțe, executare silită și consiliere în acest domeniu de activitate.

În dosarele complexe, pentru aspecte privind demersuri judiciare sau de altă natură adresate autorităților sau instanțelor de judecată și întocmirea documentației conexe, colaborăm cu specialiști recunoscuți ca, notari publici, avocați, experți judiciari, interpreți și traducători.

Într-un mediu puternic concurenţial, benefic profesiei, rămânem consecvenți valorilor care stau la baza formării Societății Civile Profesionale de Executori Judecătorești Stolnean Romeo Marius & Stolnean Oana – profesionalism, integritate, pragmatism.

 

În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, executorul judecătoresc are următoarele atribuţii:

 • Punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii
 • Executări directe:
  1. Evacuări
  – Încredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
  – Vizitarea minorului
  – Puneri în posesie, grăniţuiri, servituţi, predări de bunuri etc.
  2. Executări indirecte
  – Urmărirea mobiliară a creanţelor
  – Urmărirea imobiliară a creanţelor
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanţa judecătorească.
 • Constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz.
 • Consultaţii în legatură cu constituirea actelor execuţionale.
 • Orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa executorului judecătoresc.