CINCA-ȘTEFĂNIGĂ

 Timisoara, Piața Sf. Gheorghe nr. 4, ap. 2