Societate Profesională Notarială LEGATIO

  București, Sector 3, Calea Dudesti nr. 94, et. 1, camera 5