Monitorul Oficial

 • Hotărâre 639/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 639/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila, în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării sau casării, după caz, în condițiile legii

 • Hotărâre 640/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 640/2022 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Mureș din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și declararea lui ca bun de interes public național

 • Hotărâre 659/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 659/2022 privind aprobarea acceptării pentru statul român, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a unei donații de măști faciale de uz medical, făcută de Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie – S.A., și darea în administrare a măștilor faciale de uz medical Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pentru constituirea ca stoc de urgență medicală

 • Ordin 56/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 56/2022 pentru completarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 163/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu documente similare românești

 • Ordin 116/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 116/2022 pentru modificarea Instrucțiunilor privind desfășurarea etapei de evaluare a unităților sanitare cu paturi, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate nr. 147/2020

 • Hotărâre 638/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 638/2022 privind trecerea unei suprafețe de 5,1059 ha teren cu destinație agricolă din domeniul public al statului în domeniul privat al statului și în administrarea Agenției Domeniilor Statului, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate

 • Hotărâre 637/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 637/2022 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Harghita, precum și transmiterea unei părți dintr-un bun imobil în administrarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Harghita din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 649/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 649/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 993/2020 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație

 • Circulară 14/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 14/2022 privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitul de rezerve minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2022

 • Circulară 13/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 13/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2022

 • Ordin 281/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 281/2022 pentru completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 641/2021 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice și medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă și de zi, precum și a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice și medicale pentru care se solicită reconfirmarea

 • Ordin 1402/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1402/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Institutului de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iași

 • Decret 810/2022, Președintele României

  Decretul nr. 810/2022 privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Ofițer

 • Decret 809/2022, Președintele României

  Decretul nr. 809/2022 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Ofițer

 • Decret 808/2022, Președintele României

  Decretul nr. 808/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 807/2022, Președintele României

  Decretul nr. 807/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 806/2022, Președintele României

  Decretul nr. 806/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 805/2022, Președintele României

  Decretul nr. 805/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 804/2022, Președintele României

  Decretul nr. 804/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Decret 803/2022, Președintele României

  Decretul nr. 803/2022 privind numirea unui procuror în funcția de judecător

 • Hotărâre 43/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 43/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei economii în serviciul cetățenilor: un plan de acțiune pentru economia socială – COM(2021) 778

 • Hotărâre 42/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 42/2022 privind propunerea de Recomandare a Consiliului privind conturile personale de învățare – COM(2021) 773

 • Hotărâre 41/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 41/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională – COM(2021) 770

 • Hotărâre 40/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 40/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE privind solul pentru 2030. Valorificarea beneficiilor solurilor sănătoase pentru ființele umane, alimentație, natură și climă – COM(2021) 699

 • Ordin 1392/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1392/2022 pentru modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022

 • Hotărâre 631/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 631/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 994/2020 privind aprobarea standardelor de autorizare de funcționare provizorie și a standardelor de acreditare și de evaluare externă periodică în învățământul preuniversitar

 • Decizie 754/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 754/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Amendament din 09.03.2022, Ministerul Finanțelor

  Amendamentul convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 22 februarie 2022 și la 9 martie 2022 și la Tokyo la 14 februarie 2022 și la 1 martie 2022 între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor, și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 • Hotărâre 634/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 634/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimb de scrisori, semnate la București la 22 februarie 2022 și la 9 martie 2022 și la Tokyo la 14 februarie 2022 și la 1 martie 2022 între Guvernul României și Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei, la Acordul de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni – București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010

 • Ordin 1047/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1047/2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind avizul de amplasament, aprobate prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 2/2006

 • Ordin 1237/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1237/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 2,5 miliarde de dolari, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în dolari cu maturitatea de 5 ani sau mai mult și, respectiv, maturitatea de 12 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Decizie 328/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 328/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Ion Bîzîc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Vâlcea

 • Hotărâre 652/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 652/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.302/2021 privind aprobarea Programului de acțiune pentru dezvoltarea infrastructurii feroviare și transferul modal către calea ferată al fluxurilor de transport de călători și marfă

 • Decizie 178/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 178/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 alin. (6) și ale art. 205 alin. (2^1 ) din Legea educației naționale nr. 1/2011