Monitorul Oficial

 • Ordin 1017/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 934/96 / M.141 / 1.017/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 141/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 934/96 / M.141 / 1.017/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 96/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 934/96 / M.141 / 1.017/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Ordin 934/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 934/96 / M.141 / 1.017/2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19

 • Rectificare din 20.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Decretul nr. 1.053/2019, din 20.07.2021

 • Ordin 1127/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1127/2021 pentru modificarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021

 • Hotărâre 743/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 743/2021 privind includerea unor imobile în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 256/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 256/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (1), ale art. 30, ale art. 60 alin. (1) și ale art. 108 și art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decizie 207/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 207/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 438 alin. (1) din Codul de procedură penală și ale art. 102 pct. 267 din Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală și pentru modificarea și completarea unor acte normative care cuprind dispoziții procesual penale

 • Regulament din 24.02.2021, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Regulamentul de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară, din 24.02.2021

 • Ordin 2039/2021, Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 20/2021, Secretariatul General al Guvernului

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 3602/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 700/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 497/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 3817/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 70/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 665/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 596/2021, Ministerul Afacerilor Externe – MAE

  Ordinul nr. 596/665/70/3.817/497/700 / 3.602/C / 20/15.675 / 2.039/2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comitetului consultativ în domeniul cooperării internaționale pentru dezvoltare și asistență umanitară

 • Ordin 1300/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1300/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 316/2021 privind raportarea de paturi ATI în platforma electronică a Ministerului Sănătății „Alerte MS”

 • Ordin 585/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 585/2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr. 64/2003

 • Hotărâre 763/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 763/2021 privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier național, fără compensare, de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. a terenului forestier în suprafață de 13,5337 ha, în vederea realizării obiectivului de interes național și utilitate publică „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 3, aflat pe raza localităților Valea Mare, Priseaca, Scornicești, Optași-Măgura, Tătulești, Colonești și Bărăști din județul Olt

 • Decizie 263/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 263/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2012 privind stabilirea unor măsuri de restituire a unor contribuții de asigurări sociale de sănătate și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 259/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 259/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „precum și daune sănătății propriei persoane” din cuprinsul art. 320 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Decret 848/2021, Președintele României

  Decretul nr. 848/2021 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București la 5 septembrie 2020

 • Acord din 05.09.2020, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, din 05.09.2020

 • Lege 199/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 199/2021 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București la 5 septembrie 2020

 • Decret 847/2021, Președintele României

  Decretul nr. 847/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Lege 198/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 198/2021 pentru modificarea și completarea art. 54 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decret 846/2021, Președintele României

  Decretul nr. 846/2021 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 197/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 197/2021 pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Hotărâre 754/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 754/2021 privind actualizarea valorii de inventar a bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Ialomița

 • Hotărâre 753/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 753/2021 privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 752/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 752/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, precum și trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 742/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 742/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice pentru un bun imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Direcției pentru Agricultură Județene Alba din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și trecerea acestuia în domeniul public al orașului Abrud, județul Alba

 • Decizie 217/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 217/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale art. II din Ordonanța Guvernului nr. 8/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și a Ordonanței Guvernului nr. 64/2006 privind salarizarea și alte drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare și ale art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Hotărâre 759/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 759/2021 privind numirea doamnei Costache Andra-Mihaela în funcția de subprefect al județului Galați

 • Normă 13/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 13/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

 • Ordin 139/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. M.139/2021 privind abrogarea Ordinului general al ministrului apărării naționale nr. O.G. 50/1986 pentru aprobarea „Normelor pentru asigurarea munițiilor, materialelor de marcarea focului și de semnalizare necesare executării tragerilor de instrucție și de luptă și aplicațiilor (exercițiilor) tactice”

 • Ordin 25/2021, Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat – ORNISS

  Ordinul nr. 25/2021 privind actualizarea Catalogului național cu pachete, produse și profile de protecție INFOSEC, versiunea mai 2014, aprobat prin Ordinul directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat nr. 34/2014

 • Hotărâre 4/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 4/2021 pentru aprobarea modelului listei electorale permanente, modelului listei electorale suplimentare, modelului extrasului de pe lista electorală permanentă și suplimentară, modelului ștampilei biroului electoral de circumscripție, modelului ștampilei de control a secției de votare, modelului ștampilei cu mențiunea „VOTAT” și a modelului timbrului autocolant care vor fi utilizate la referendumurile locale

 • Rectificare din 19.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 382/2021, din 19.07.2021

 • Listă 14373/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.373/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Normă 14/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 14/2021 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 18/2018 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii facultative

 • Ordin 1323/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1323/2021 pentru aprobarea listei prevăzute la art. 4 alin. (6^1 ) din Normele privind modul de calcul și procedura de aprobare a prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 368/2017

 • Ordin 325/2021, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 325/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de constatare, notificare și sancționare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul de activitate al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 505/2019

 • Ordin 323/2021, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – ANRSC

  Ordinul nr. 323/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 32/2021 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate urbane

 • Decizie 365/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 365/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 52 din 18 iunie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a prevederilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă