Monitorul Oficial

 • Ordin 995/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1553/1434/995/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Carfil – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1434/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1553/1434/995/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Carfil – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1553/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1553/1434/995/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Carfil – S.A. Brașov – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 990/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1551/1433/990/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1433/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1551/1433/990/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1551/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1551/1433/990/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Mija – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 992/2021, Ministerul Muncii și Protecției Sociale

  Ordinul nr. 1549/1432/992/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1432/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1549/1432/992/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1549/2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1549/1432/992/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Societatea Uzina Mecanică Cugir – S.A. filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 • Ordin 1449/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1449/2021 privind modificarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.059/2008

 • Ordin 323/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 323/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedurile pentru recunoașterea societăților și exploatațiilor de ameliorare, aprobarea programelor de ameliorare și autorizarea părților terțe pentru testarea performanțelor și/sau evaluarea genetică

 • Hotărâre 1236/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1236/2021 privind modificarea datelor de identificare și pentru actualizarea valorii de inventar a imobilului „Casa Barbu Gănescu”, înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflat în administrarea Muzeului Național „Constantin Brâncuși”

 • Hotărâre 1233/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1233/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A. – Sucursala Regională CF București, pentru scoaterea din funcțiune, în vederea valorificării și, după caz, casării

 • Hotărâre 1230/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1230/2021 privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Consiliului Concurenței, prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 1231/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1231/2021 privind aprobarea închirierii imobilului 1608, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 1232/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1232/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare, extindere și dotare a sediului istoric al Academiei Române și construire corp nou – aulă în incinta imobilului din Calea Victoriei nr. 125-127, sectorul 1, București”

 • Decizie 554/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 554/2021 privind numirea domnului Petre-Dan Cîmpean în funcția de director al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de secretar de stat

 • Decizie 555/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 555/2021 privind numirea domnului Iulian Alecu în funcția de director adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

 • Decizie 63/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 63/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a VI-a civilă, în Dosarul nr. 6.818/3/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Decizie 445/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 445/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. IV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea și completarea unor acte normative și alte măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 577/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 577/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „stagiile complete de cotizare prevăzute de lege, corespunzătoare fiecărei situații” din cuprinsul art. 169^1 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, în interpretarea dată acesteia prin Decizia nr. 69 din 15 octombrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, și a dispozițiilor art. 169^2 din aceeași lege, precum și a dispozițiilor art. 519 și ale art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă

 • Hotărâre 76/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 76/2021 pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților

 • Hotărâre 77/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 77/2021 privind vacantarea unor funcții în Biroul permanent al Camerei Deputaților

 • Hotărâre 78/2021, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 78/2021 pentru alegerea unor membri în Biroul permanent al Camerei Deputaților