Monitorul Oficial

 • Decizie 10/2020, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 10/2020 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de către Colegiul de conducere al Curții de Apel Brașov cu privire la o problemă de drept

 • Hotărâre 518/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 518/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Autostrada Sibiu Pitești” Secțiunea 4, aflate pe raza localităților Tigveni și Curtea de Argeș din județul Argeș

 • Raport din 25.08.2017, Organizația Maritimă Internațională

  Raportul Comitetului de siguranță maritimă privind cea de-a nouăzeci și opta sesiune a sa, din 25.08.2017

 • Rezoluție 435/2017, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.435(98) (adoptată la 9 iunie 2017) – Amendamente la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

 • Rezoluție 407/2016, Organizația Maritimă Internațională

  Rezoluția MSC.407(96) (adoptată la 19 mai 2016) – Amendamente la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009)

 • Ordin 1074/2020, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor

  Ordinul nr. 1074/2020 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul din 2009 pentru construcția și echipamentul unităților mobile de foraj marin (Codul MODU 2009), adoptate de Comitetul de siguranță maritimă al Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția MSC.407(96) din 19 mai 2016 și Rezoluția MSC.435(98) din 9 iunie 2017, precum și a rectificărilor aduse Rezoluției MSC.435(98) prin Documentul MSC 98/23/Add.1/Corr.1 al Organizației Maritime Internaționale din 25 august 2017

 • Ordin 4676/2020, Ministerul Educației și Cercetării

  Ordinul nr. 4676/2020 privind componența nominală a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

 • Hotărâre 510/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 510/2020 privind aprobarea amplasamentului și a declanșării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes național „Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Brașov-Sighișoara”, subsecțiunea 2 Apața-Cața, de pe raza unităților administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniș și Racoș – județul Brașov

 • Ordonanță de urgență 112/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 112/2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, a sumelor necesare acoperirii plății TVA aferente bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul Programului ROU-T-MOH „Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România”

 • Decizie 216/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 216/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2013 pentru modificarea art. 13 alin. (1^2 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție

 • Decizie 214/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 214/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (3) teza a doua cu privire la soluția legislativă potrivit căreia exercitarea funcției de verificare a legalității trimiterii în judecată este compatibilă cu funcția de judecată, ale art. 346 alin. (7), precum și ale art. 425^1 alin. (5) și (7) pct. 2 lit. b) din Codul de procedură penală

 • Decizie 7/2020, Senatul României

  Decizia nr. 7/2020 pentru modificarea și completarea anexei la Decizia Senatului nr. 4/2020 privind convocarea Senatului în sesiune extraordinară

 • Decret 375/2020, Președintele României

  Decretul nr. 375/2020 privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Lege 120/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 120/2020 pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 • Decret 373/2020, Președintele României

  Decretul nr. 373/2020 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție

 • Lege 118/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 118/2020 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine din rasele Bazna și/sau Mangalița pentru activitatea de reproducție

 • Hotărâre 524/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 524/2020 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

 • Hotărâre 523/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 523/2020 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului și înscrierea acestuia și a construcției edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Satu Mare

 • Hotărâre 522/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 522/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Panciu

 • Ordin 179/2020, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 179/2020 privind completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecție și certificare, de aprobare a organismelor de inspecție și certificare/organismelor de control și de supraveghere a activității organismelor de control, în agricultura ecologică

 • Hotărâre 530/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 530/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către doamna Voicu Nicoleta-Marilena

 • Hotărâre 529/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 529/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Nicolae Eugen-Constantin

 • Hotărâre 528/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 528/2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Marian Călin-Petru

 • Hotărâre 527/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 527/2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către doamna Coșa Maricica-Luminița

 • Ordin 111/2020, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 111/2020 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

 • Hotărâre 516/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 516/2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanțării din bugetul Fondului pentru mediu a acțiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea și crearea de mecanisme și instrumente de promovare a datelor și informațiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenția Europeană de Mediu și Secretariatele Convențiilor internaționale din domeniul protecției mediului” desfășurat în perioada 2015-2021

 • Hotărâre 521/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 521/2020 privind actualizarea valorii de inventar și a adresei poștale a unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Jandarmi Județean Ilfov (Unitatea Militară 0596 București)

 • Hotărâre 65/2020, Camera Auditorilor din România – CAR

  Hotărârea nr. 65/2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecțiilor pentru asigurarea calității activității de audit financiar, altul decât cel statutar, și a altor activități desfășurate de auditorii financiari

 • Hotărâre 96/2020, Senatul României

  Hotărârea nr. 96/2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 • Decret 374/2020, Președintele României

  Decretul nr. 374/2020 pentru promulgarea Legii privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca în domeniul public al județului Cluj

 • Ordin 1244/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1244/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut și aprobarea Regulamentului pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București

 • Lege 119/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 119/2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Stațiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca în domeniul public al județului Cluj

 • Regulament din 09.07.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul pentru tratamentul urgențelor de chirurgie vasculară și urgențelor de chirurgie cardiovasculară în municipiul București, din 09.07.2020

 • Regulament din 09.07.2020, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul pentru tratamentul intervențional al pacienților cu infarct miocardic acut în municipiul București, din 09.07.2020

 • Decret 372/2020, Președintele României

  Decretul nr. 372/2020 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

 • Lege 117/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 117/2020 pentru modificarea alin. (2) al art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri