Monitorul Oficial

 • Program din 12.01.2023, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Programul pentru supravegherea și controlul anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României, din 12.01.2023

 • Ordin 3/2023, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 3/2023 privind aprobarea Programului pentru supravegherea și controlul anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României, modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor și abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/2021 privind aprobarea Programului pentru supravegherea, controlul și eradicarea anemiei infecțioase ecvine pe teritoriul României și a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la măsurile de protecție cu privire la anemia infecțioasă ecvină în România și a Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 37/2010 privind circulația ecvideelor pe teritoriul României

 • Ordin 4/2023, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 4/2023 privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare

 • Hotărâre 59/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 59/2023 pentru aprobarea Strategiei naționale privind educația pentru mediu și schimbări climatice 2023-2030

 • Hotărâre 50/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 50/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 350

 • Ordin 223/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 223/2023 privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

 • Ordin 184/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 184/2023 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 723/2022 pentru aprobarea nivelului de intervenție și de prevenție în cazul speciei urs brun (Ursus arctos), în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante

 • Hotărâre 56/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 56/2023 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri mobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și înscrierea unor bunuri mobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor

 • Metodologie din 26.01.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia de calcul al punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), din 26.01.2023

 • Metodologie din 26.01.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia privind desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist, chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023

 • Metodologie din 26.01.2023, Ministerul Sănătății – MS

  Metodologia privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare publice fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi, din 26.01.2023

 • Ordin 166/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 166/2023 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante și temporar vacante de medic, medic stomatolog, farmacist, biolog, biochimist și chimist din unitățile sanitare publice sau din direcțiile de sănătate publică, precum și a funcțiilor de șef de secție, șef de laborator și șef de compartiment din unitățile sanitare fără paturi sau din direcțiile de sănătate publică, respectiv a funcției de farmacist-șef în unitățile sanitare publice cu paturi

 • Decizie 530/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 530/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 83 alin. (2) din Codul penal

 • Ordin 25/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 6.424/2022 / 20.129/2023 / 2.257/3.976/2022 / 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

 • Ordin 3976/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 6.424/2022 / 20.129/2023 / 2.257/3.976/2022 / 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

 • Ordin 2257/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 6.424/2022 / 20.129/2023 / 2.257/3.976/2022 / 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

 • Ordin 20129/2023, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse

  Ordinul nr. 6.424/2022 / 20.129/2023 / 2.257/3.976/2022 / 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

 • Ordin 6424/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6.424/2022 / 20.129/2023 / 2.257/3.976/2022 / 25/2023 privind dezvoltarea serviciilor unitare, incluzive, integrate și de calitate pentru educația timpurie

 • Hotărâre 15/2023, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR

  Hotărârea nr. 15/2023 pentru aprobarea publicării Tabloului Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România în anul 2023

 • Ordin 48/2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 48/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr. 685/2008 privind acordarea titlului de parc industrial Societății „Agenția de Dezvoltare Locală Oradea” – S.A.

 • Ordin 33/2023, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 379/2022 / 4/33/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulație a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea și vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordin 4/2023, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 379/2022 / 4/33/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulație a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea și vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Ordin 379/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 379/2022 / 4/33/2023 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor nr. 1.541/1.219/433/2014 privind aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare și punere în circulație a băuturilor alcoolice fermentate, altele decât berea și vinul, destinate consumului uman ca atare

 • Hotărâre 51/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 51/2023 privind modificarea valorilor de inventar și a caracteristicilor tehnice ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și aflate în administrarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale – Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Galați

 • Hotărâre 49/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 49/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 430

 • Decizie 27/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 27/2022 privind examinarea recursului în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Iași

 • Hotărâre 58/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 58/2023 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului și în administrarea Biroului Român de Metrologie Legală, aflat în subordinea Ministerului Economiei, și pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Normă 1/2023, Banca Națională a României – BNR

  Norma nr. 1/2023 pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 4/1995 privind funcționarea pieței monetare interbancare și a Normei Băncii Naționale a României nr. 3/2005 privind funcționarea pieței valutare interbancare

 • Hotărâre 33/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 33/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea unor părți de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, constituite din construcții situate în județele Buzău, Cluj, Dâmbovița, Gorj, Mureș și municipiul București, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului