Monitorul Oficial

 • Rectificare din 21.09.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea la finalul Ordinului ministrului sănătății nr. 1.662/2020, din 21.09.2022

 • Rectificare din 21.09.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea la cuprinsul anexei la Legea nr. 290/2018, din 21.09.2022

 • Circulară 29/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 29/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

 • Circulară 28/2022, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 28/2022 privind rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei începând cu perioada de aplicare 24 august-23 septembrie 2022

 • Hotărâre 1159/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1159/2022 pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 884/2020 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoză tratate în ambulatoriu și a art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.177/2003 privind aprobarea cuantumului indemnizației lunare de hrană cuvenite persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA

 • Hotărâre 1158/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1158/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Înaltei Curți de Casație și Justiție

 • Hotărâre 1157/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1157/2022 privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022

 • Hotărâre 1155/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1155/2022 privind aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2022

 • Decizie 329/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 329/2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 din Codul penal

 • Hotărâre din 05.07.2022, Curtea Europeană a Drepturilor Omului – CEDO

  Hotărârea în Cauza Vlad împotriva României, din 05.07.2022

 • Ordin 2783/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2783/2022 privind modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Ordin 2768/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2768/2022 pentru modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 964/2022

 • Ordin 1654/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1654/2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

 • Ordin 1644/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1644/2022 privind declararea serviciilor de trimitere contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național și pentru aprobarea modelului, conținutului și a modalităților de depunere pentru declarația informativă privind trimiterile poștale contra ramburs efectuate de către furnizorii de servicii poștale pe teritoriul național

 • Ordin 201/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 201/2022 privind furnizarea de informații la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unitățile de restaurație colective

 • Decizie 472/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 472/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene

 • Decizie 471/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 471/2022 privind numirea domnului Eduard-Tatian Mititelu în funcția de subsecretar de stat la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 • Decizie 470/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 470/2022 privind numirea doamnei Roxana Simona Momeu în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției

 • Decizie 469/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 469/2022 privind eliberarea domnului Iulian Alecu, la cerere, din funcția de adjunct al directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică, cu rang de subsecretar de stat

 • Hotărâre 65/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 65/2022 privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un deceniu digital pentru copii și tineri: noua strategie europeană „Un internet mai bun pentru copii” (BIK+) COM (2022) 212

 • Ordin 5187/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5187/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Eduworld” – S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „My Universe” din municipiul București, sectorul 5

 • Ordin 5171/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5171/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” din municipiul Suceava, județul Suceava

 • Ordin 5163/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5163/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Fierbinți-Târg” din orașul Fierbinți-Târg

 • Ordin 5146/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5146/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Happy Kittens” din satul Valea Lupului pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Happy Kittens” din satul Valea Lupului, județul Iași

 • Ordin 5109/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5109/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Allegria Montessori” – S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Allegria” din municipiul București, sectorul 2

 • Ordin 4973/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4973/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială Galicea din comuna Galicea, județul Vâlcea

 • Ordin 4972/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4972/2022 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala „Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Arad

 • Ordin 4966/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4966/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Someș” Dej din municipiul Dej, județul Cluj

 • Ordin 4964/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4964/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Rosa Maria Music” – S.R.L. din municipiul București pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița „ROSAMARIA” din municipiul București, sectorul 2

 • Ordin 4959/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4959/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației „Kinder Zone” din municipiul Brașov pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „Kinder Zone” din municipiul Brașov, județul Brașov

 • Ordin 4954/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4954/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației Tărâmul Basmelor din orașul Năvodari, județul Constanța, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu program prelungit „Tărâmul Basmelor” din municipiul Constanța, județul Constanța

 • Ordin 1544/2022, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 1.928/1.544/2022 privind stabilirea drumurilor principale, căilor ferate principale și a porturilor, aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați și a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, pentru care există obligația realizării hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune

 • Ordin 1928/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1.928/1.544/2022 privind stabilirea drumurilor principale, căilor ferate principale și a porturilor, aflate în administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A., Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – S.A., Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” – S.A. Constanța, Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galați și a Companiei Naționale „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” – S.A. Giurgiu, pentru care există obligația realizării hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune

 • Ordin 2405/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2405/2022 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți, indicativ NP 123-2022”

 • Ordin 307/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 307/2022 privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru exploatare

 • Ordin 306/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 306/2022 privind aprobarea unor licențe de dare în administrare pentru explorare

 • Decizie 310/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 310/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (4) și ale art. 20 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate

 • Decizie 468/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 468/2022 privind eliberarea domnului Octavian Oprea din funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității pentru Digitalizarea României

 • Ordin 2603/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2603/2022 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni denominate în euro cu maturitatea de 4 ani și, respectiv, maturitatea de 7 ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției

 • Ordonanță de urgență 125/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

 • Ordin 5226/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5226/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Puskas Tivadar” din orașul Ditrău, județul Harghita

 • Ordin 5199/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5199/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie S.C. „Class Business IT Solutions” – S.R.L. din municipiul Craiova pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal „Kindertropolis” din municipiul Craiova, județul Dolj

 • Ordin 5196/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5196/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Pedagogic „Bod Peter” din Târgu Secuiesc, județul Covasna

 • Ordin 5104/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 5104/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic „Vasile Deac” din municipiul Vatra Dornei, județul Suceava

 • Ordin 4987/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4987/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie pentru unitatea de învățământ preuniversitar de stat Școala Gimnazială „Ioan Bădescu” din orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov

 • Ordin 4947/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4947/2022 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Asociației Waldorf Educație pentru viitor din municipiul București, sectorul 1, pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Normal și Prelungit „Christophori” din municipiul București, sectorul 1

 • Ordin 280/2022, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT

 • Ordin 1535/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT

 • Ordin 2474/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT

 • Ordin 2167/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 2.167/2.474/1.535/280/2022 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului IMM INVEST PLUS pentru componentele: IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD și GARANT CONSTRUCT

 • Hotărâre 1151/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1151/2022 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare clădire spital clinic județean de urgență «Sf. Apostol Andrei» din municipiul Galați”

 • Decizie 271/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 271/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 70 și ale art. 287^10 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii