Monitorul Oficial

 • Decizie 865/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 865/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Hotărâre 409/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 409/2021 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură

 • Ordin 442/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 442/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.192/2020 privind aprobarea Metodologiei de acordare a stimulentului de risc pentru categoriile de persoane prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. f^1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență

 • Ordin 6926/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6926/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Sălciua, județul Alba

 • Ordin 6925/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6925/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Rimetea, județul Alba

 • Ordin 2764/2021, Ministerul Culturii

  Ordinul nr. 2764/2021 privind declasarea parțială a monumentului Străulești Pod situat în cartierul Străulești, între malul nordic al lacului Grivița și șos. Gh. Ionescu-Șișești, la cca 150 m E de intersecția bd. Bucureștii Noi cu șos. București-Târgoviște și șos. Gh. Ionescu-Șișești; carou cadastral 3′ – 2′; PO și NM, sectorul 1, București, clasat în Lista monumentelor istorice sub codul LMI B-I-s-B-17861, B-I-m-B-17861.01, B-I-m-B-17861.02, respectiv declasarea strict a imobilului situat la adresa poștală șos. Gh. Ionescu-Șișești nr. 445-449

 • Hotărâre 405/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 405/2021 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare parțială a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021

 • Decret 272/2021, Președintele României

  Decretul nr. 272/2021 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției Consiliului Europei privind coproducția cinematografică (revizuită), deschisă spre semnare la Rotterdam la 30 ianuarie 2017, semnată de România la Strasbourg la 19 ianuarie 2021

 • Ordonanță de urgență 26/2021, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 26/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 • Decizie 11/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 11/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel București – Secția a II-a penală în Dosarul nr. 6.396/740/2019 (1.993/2020), prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

 • Hotărâre 388/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 388/2021 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 • Ordin 474/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 474/2021 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 221/2016 pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate

 • Raport 5878/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.878/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, cu ocazia alegerii Senatului și a Camerei Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 5675/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.675/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Alianța Renașterea Națională, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4611/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4.611/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Uniunea Salvați România, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 4567/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 4.567/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Mișcarea Populară, cu ocazia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020 – extras –

 • Raport 3900/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.900/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Popular Maghiar din Transilvania – Erdély Magyar Néppárt, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3681/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.681/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Puterii Umaniste (social-liberal), cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 3296/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 3.296/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Alianței Maghiare din Transilvania – Erdélyi Magyar Szövetség, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 395/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 395/2021 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 231/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 231/2021 pentru aprobarea tarifelor de pilotaj aplicate de către Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” Galați pentru pilotajul navelor maritime și fluviomaritime

 • Ordin 53/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 53/2021 privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 66/2012 pentru aprobarea Ghidului privind cadrul legal care reglementează importul paralel de produse medicinale veterinare pentru care s-a acordat deja o autorizație de comercializare și a Procedurii simplificate de obținere a autorizației de import paralel pentru produse medicinale veterinare și a Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare

 • Hotărâre 364/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 364/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1.321/2007 și (CE) nr. 1.330/2007 ale Comisiei

 • Raport 33255/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.255/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Márton Zoltán, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33231/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.231/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Molnár József, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33228/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.228/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Karácsony Sándor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33221/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.221/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Jimboreanu Ovidiu-Dorin, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33219/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.219/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kovács Károly, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33218/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.218/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kádár László Csongor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33201/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.201/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Iojiban Gheorghe, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33200/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.200/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Manolache Ludovic, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33195/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.195/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kerekes Péter-Tivadar, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33180/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.180/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lörincz Levente, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33179/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.179/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Lukács Gábor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33155/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.155/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Keresztes Balázs, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33142/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.142/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Györffy Gábor, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 33105/2020, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 33.105/2020 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Kiss László, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 5368/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.368/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Gorea Horațiu Simion, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 5361/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 5.361/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale candidatului independent Ormenișan Vasile, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Hotărâre 402/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 402/2021 privind închirierea unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Naționale a României

 • Hotărâre 401/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 401/2021 privind aprobarea închirierii unor părți din imobilul 389, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Hotărâre 400/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 400/2021 privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2434, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale

 • Decizie 29/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 29/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 421 pct. 2 lit. a) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

 • Decizie 102/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 102/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (3) și ale art. 249 alin. (1) din Codul de procedură penală, precum și ale art. 32 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului

 • Hotărâre 392/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 392/2021 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 și 2023, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 404/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 404/2021 pentru completarea art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci de reproducție din rasele Bazna și/sau Mangalița”, pentru perioada 2020-2022, precum și a unor măsuri de aplicare a acesteia

 • Decizie 266/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 266/2021 privind numirea domnului Mario De Mezzo în funcția de director general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizie 267/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 267/2021 pentru numirea domnului Costin-Traian Țîra-Rădulescu în funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 268/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 268/2021 privind constituirea și atribuțiile Comitetului interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19

 • Ordin 482/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 482/2021 privind aprobarea contractării de către Ministerul Finanțelor a unor împrumuturi pe piețele externe de capital în sumă totală de până la 3,5 miliarde euro, prin lansarea a două serii noi de obligațiuni, cu maturități de 12 ani și 20 de ani, în cadrul Programului-cadru de emisiuni de titluri de stat „Medium Term Notes” și desemnarea administratorilor tranzacției