Monitorul Oficial

Hotararea nr. 1090/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1090/2013 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea regulamentelor (UE) ale Comisiei nr. 327/2011, nr. 206/2012 si nr. 547/2012, prin care se implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor in materie de proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic
Codul civil actualizat 2014 poate fi vizualizat AICI
Hotararea nr. 1166/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1166/2013 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2014, 2015 si 2016, pentru finantarile rambursabile care pot fi contractate si pentru tragerile din finantarile rambursabile contractate sau care urmeaza a fi contractate de unitatile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Ordinul nr. 3884/2013, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordinul nr. 3884/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare”
Hotararea nr. 1076/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1076/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 158/2012 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care constituie coridorul de expropriere al lucrarii de utilitate publica “Reabilitare DN 76 (E 79) Deva-Oradea km 0+000 – km 184+390?
Ordinul nr. 637/2013, Departamentul pentru Energie
Ordinul nr. 637/2013 privind instituirea perioadei de monitorizare a durabilitatii proiectelor aferente contractelor de finantare din cadrul axei prioritare 4 a Programului operational sectorial “Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE)
Ordinul nr. 3854/2013, Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Ordinul nr. 3854/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (014) “Notificare privind modificarea anului fiscal”

Regulamentul din 17.12.2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Regulamentul de administrare a Fondului national de date meteorologice al Administratiei Nationale de Meteorologie din 17.12.2013
Hotararea nr. 1156/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1156/2013 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse in Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor, a actiunilor prevazute in Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor, precum si a tarifelor aferente acestora
Programul din 23.12.2013, Guvernul Romaniei
Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor si ecvideelor din 23.12.2013
Programul din 23.12.2013, Guvernul Romaniei
Programul de supraveghere si control in domeniul sigurantei alimentelor din 23.12.2013
Ordinul nr. 2947/2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Ordinul nr. 2947/2013 pentru aprobarea Regulamentului de administrare a Fondului national de date meteorologice al Administratiei Nationale de Meteorologie
Ordinul nr. 97/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
Ordinul nr. 97/2013 pentru aprobarea regulilor privind achizitia energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic aferent retelelor electrice

Statutul din 18.12.2013, Guvernul Romaniei
Statutul Academiei de stiinte Militare din 18.12.2013
Hotararea nr. 1123/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1123/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 475/2007 privind aprobarea Planului national de cercetare-dezvoltare si inovare II, pentru perioada 2007-2013
Hotararea nr. 1122/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1122/2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice si a Statutului Academiei de stiinte Militare
Hotararea nr. 1148/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1148/2013 pentru aprobarea Amendamentului nr. 4 convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 29 august 2013 si la Bucuresti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005
Amendamentul din 23.10.2013, Ministerul Finantelor Publice
Amendamentul nr. 4 convenit intre Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Europeana de Investitii, prin scrisoarea semnata la Luxemburg la 29 august 2013 si la Bucuresti la 23 octombrie 2013, la Contractul de finantare dintre Romania si Banca Europeana de Investitii destinat finantarii proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la Bucuresti la 28 februarie 2005
Decizia nr. 18/2013, inalta Curte de Casatie si Justitie
Decizia nr. 18/2013 privind judecarea recursului in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 18/2013
Decizia nr. 1202/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara
Decizia nr. 1202/2013 privind sanctionarea Societatii UIRB-UNITED INSURANCE REINSURANCE BROKER – S.A. cu interzicerea temporara a exercitarii activitatii

Decizia nr. 465/2013, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 465/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania
Hotararea nr. 1149/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1149/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale “Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Banat, aflata in coordonarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii
Ordinul nr. 179/2013, Ministerul Afacerilor Interne
Ordinul nr. 179/2013 pentru completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne
Ordinul nr. 2067/2013, Ministerul Finantelor Publice
Ordinul nr. 2067/2013 pentru modificarea si completarea unor reglementari contabile

Hotararea nr. 1079/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1079/2013 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune
Decizia nr. 448/2013, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 448/2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 40 alin. (3) din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune
Hotararea nr. 1073/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1073/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 493/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
Regulamentul din 11.12.2013, Guvernul Romaniei
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania din 11.12.2013

Decretul nr. 1208/2013, Presedintele Romaniei
Decretul nr. 1208/2013 privind inaintarea in gradul de general-locotenent cu trei stele, la trecerea in rezerva, a unui general-maior cu doua stele din Ministerul Apararii Nationale
Decretul nr. 1209/2013, Presedintele Romaniei
Decretul nr. 1209/2013 privind inaintarea in gradul de contraamiral cu doua stele, la trecerea in rezerva, a unui contraamiral de flotila cu o stea din Ministerul Apararii Nationale
Hotararea nr. 1087/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1087/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 94/2006
Hotararea nr. 1089/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1089/2013 pentru modificarea unor acte normative privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora
Hotararea nr. 1119/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1119/2013 privind desfiintarea Spitalului Orasenesc Odobesti, judetul Vrancea
Metodologia din 18.12.2013, Guvernul Romaniei
Metodologia de evaluare a pagubelor si de stabilire a cuantumului compensatiei din 18.12.2013
Hotararea nr. 1120/2013, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1120/2013 pentru stabilirea nivelului total al compensatiilor banesti, a criteriilor si metodologiei de evaluare a pagubelor, precum si a modalitatilor concrete de stabilire si plata a cuantumului compensatiei pentru fiecare salariat al Ambasadei Romaniei la Tripoli afectat de conflictul intern armat din Libia
Ordinul nr. 539/2013, Departamentul pentru Energie
Ordinul nr. 539/2048/2502/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea “Hidroelectrica – Serv” – S.A., filiala a Societatii Comerciale de Producere a Energiei Electrice in Hidrocentrale “Hidroelectrica” – S.A.
Ordinul nr. 1521/2013, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul nr. 1521/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 155/2010 privind producerea in vederea comercializarii si comercializarea semintelor de plante furajere
Ordinul nr. 1522/2013, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul nr. 1522/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 149/2010 privind comercializarea semintelor de cereale

Hotararea nr. 1121/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
Hotararea nr. 1040/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1040/2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov
Ordinul nr. 5717/2013, Ministerul Educatiei Nationale

Ordinul nr. 5717/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale
Norma nr. 16/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative
Hotararea nr. 64/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Hotararea nr. 64/2013 pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative