Monitorul Oficial

 • Ordin 472/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Ordin 2286/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2.286/472/2022 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a art. 229 alin. (5) și art. 232 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

 • Regulament din 25.07.2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei ministeriale pentru romi, din 25.07.2022

 • Ordin 94/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 94/2022 privind constituirea Comisiei ministeriale pentru romi la nivelul Ministerului Afacerilor Interne și pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

 • Hotărâre 954/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 954/2022 privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării și desfășurării în România a celei de-a patra reuniuni a Procesului Intersesional de Negociere a Abordării Strategice a Managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, în perioada 27 august-2 septembrie 2022, la București

 • Hotărâre 950/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 950/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea secțiilor din clădirea – corp principal C5 a Spitalului Județean de Urgență Vâlcea, situat în str. General Magheru nr. 54, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea”

 • Hotărâre 949/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 949/2022 privind stabilirea aeroporturilor principale și urbane aflate în interiorul aglomerărilor sau care au o activitate aeroportuară ce influențează nivelurile de zgomot din interiorul aglomerărilor

 • Decret 1065/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1065/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1064/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1064/2022 pentru supunerea spre adoptare Parlamentului a aderării României la Convenția cu privire la înregistrarea obiectelor lansate în spațiul extraatmosferic, deschisă pentru semnare la New York la 14 ianuarie 1975

 • Decizie 959/2022, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 959/2022 privind sancționarea cu retragerea autorizației de funcționare a companiei de brokeraj BEST AS BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din Secțiunea I și trecerea în Secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Ordin 4260/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 4260/2022 privind acreditarea domeniului de doctorat „Biotehnologii” în cadrul Școlii Doctorale de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale, organizată la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

 • Ordin 806/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 806/2022 pentru modificarea anexei la Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 570/2018 privind stabilirea structurii organizatorice și a numărului de personal al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și al instituțiilor subordonate

 • Hotărâre 946/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 946/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bacău

 • Hotărâre 945/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 945/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun mobil și darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Națională de Meteorologie

 • Hotărâre 944/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 944/2022 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Administrația Fondului pentru Mediu

 • Hotărâre 943/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 943/2022 privind modificarea denumirii, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Focșani, din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

 • Hotărâre 942/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 942/2022 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice

 • Decizie 194/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 194/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 212/2018 pentru modificarea și completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a altor acte normative, astfel cum au fost interpretate prin Decizia nr. 45 din 12 decembrie 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, precum și a dispozițiilor art. 181 din Codul de procedură civilă

 • Act din 28.07.2022, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL CONSERVATOR DEMOCRAT, din 28.07.2022

 • Hotărâre 81/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 81/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 92/2020 pentru aprobarea Procedurilor și criteriilor de evaluare a activităților de educație medicală continuă, precum și a criteriilor și normelor de acreditare, respectiv creditare a furnizorilor și formelor de educație medicală continuă

 • Hotărâre 80/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 80/2022 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 11/2019 pentru aprobarea Procedurii privind transferul membrilor Colegiului Fizioterapeuților din România de la un colegiu teritorial la altul

 • Hotărâre 79/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 79/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 30/2018 privind aprobarea Procedurii pentru actualizarea datelor personale și profesionale ale fizioterapeuților aflați în evidențele Colegiului Fizioterapeuților din România și pentru actualizarea documentelor eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Ordin 1466/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1466/2022 pentru stabilirea formatului Raportului anual cu privire la respectarea normelor de conduită de către personalul contractual din aparatul propriu al instituțiilor și autorităților publice sau din instituțiile aflate în subordine, coordonare ori sub autoritate, precum și a informațiilor conținute de acesta

 • Hotărâre 938/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 938/2022 privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Finanțelor – Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, și transmiterea acestuia în domeniul public al orașului Ștei

 • Hotărâre 915/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 915/2022 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Argeș, Brașov, Constanța, Iași, Mureș, Sibiu, Prahova, Bihor, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 914/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 914/2022 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2706 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăști, județul Giurgiu, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 860/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 860/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

 • Regulament din 09.06.2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, din 09.06.2022

 • Ordin 949/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 949/2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 • Ordin 1743/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1743/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru plata salariilor aferente lunii iulie 2022 la Ministerul Apărării Naționale și instituțiile publice din subordine

 • Procedură din 13.07.2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Procedura referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituțiilor publice locale, din 13.07.2022

 • Ordin 1394/2022, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1394/2022 pentru aprobarea Procedurii referitoare la transmiterea solicitărilor de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul instituțiilor publice locale

 • Hotărâre 948/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 948/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Sediu nou pentru Spitalul de Urgență «Prof. Dr. Dimitrie Gerota»”

 • Hotărâre 941/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 941/2022 privind recunoașterea Asociației Filiala din Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 940/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 940/2022 privind recunoașterea Asociației Festivalul de Film Transilvania ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 939/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 939/2022 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – UM 0827 Cluj-Napoca (Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca) din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 • Hotărâre 923/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 923/2022 privind actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor clădire sediu și teren, după caz, aflate în domeniul public al statului și în administrarea Casei de Asigurări de Sănătate Bacău, Casei de Asigurări de Sănătate Gorj, Casei de Asigurări de Sănătate Mureș, Casei de Asigurări de Sănătate Suceava și Casei de Asigurări de Sănătate Tulcea din subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cuprinse în anexa nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Rectificare din 27.07.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind anexele nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 794/2022, din 27.07.2022

 • Hotărâre 952/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 952/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru unele unități administrativ-teritoriale afectate de calamitățile naturale

 • Hotărâre 951/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 951/2022 privind acordarea unor ajutoare de urgență

 • Hotărâre 947/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 947/2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratului General pentru Imigrări, pentru situația actuală generată de un aflux important de cetățeni ucraineni, Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud pentru protecția populației refugiate, în contextul escaladării conflictului din Ucraina

 • Decizie 49/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 49/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (3) lit. a), ale art. 45 și ale art. 65 lit. j), k) și l) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Decret 1063/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1063/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1062/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1062/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Ordin 1363/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1363/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 179 „Declarație privind compensația la carburanți”

 • Ordin 182/2022, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate – ANMCS

  Ordinul nr. 182/2022 privind publicarea Listei unităților sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna iulie 2022

 • Decizie 865/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 865/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50^2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decret 1037/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1037/2022 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Lege 257/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 257/2022 privind stabilirea unor măsuri referitoare la executarea sancțiunilor contravenționale aplicate în temeiul art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România, abrogată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 22/2022 pentru abrogarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 129/2021 privind implementarea formularului digital de intrare în România

 • Decret 1033/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1033/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996

 • Lege 253/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 253/2022 pentru modificarea și completarea Legii locuinței nr. 114/1996

 • Decret 1024/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1024/2022 pentru promulgarea Legii privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937

 • Lege 244/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 244/2022 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1.503 al Parlamentului European și al Consiliului din 7 octombrie 2020 privind furnizorii europeni de servicii de finanțare participativă pentru afaceri și de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.129 și a Directivei (UE) 2019/1.937

 • Hotărâre 922/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 922/2022 privind trecerea unor construcții din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția asigurare logistică integrată în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 921/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 921/2022 privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a divizării unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Pașapoarte, precum și actualizarea valorilor de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Generală de Pașapoarte, ca urmare a reevaluării

 • Hotărâre 73/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 73/2022 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 28/2018 pentru aprobarea Procedurii privind eliberarea certificatului de conformitate și pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 29/2018 pentru aprobarea Metodologiei privind întocmirea și eliberarea certificatului de status profesional curent pentru membrii Colegiului Fizioterapeuților din România

 • Hotărâre 23/2022, Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – OAMGMAMR

  Hotărârea nr. 23/2022 privind completarea Normelor de creditare a formelor de educație medicală continuă, aprobate prin Hotărârea Consiliului național al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România nr. 10/2021

 • Regulament din 07.07.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Regulamentul Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și al ariilor naturale protejate de interes național cu care se suprapun, din 07.07.2022

 • Ordin 1901/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 1901/2022 privind aprobarea Regulamentului Parcului Natural Apuseni, al siturilor de importanță comunitară ROSCI0002 Apuseni, ROSCI0016 Buteasa, al ariei de protecție specială avifaunistică ROSPA0081 Munții Apuseni – Vlădeasa și al ariilor naturale protejate de interes național cu care se suprapun

 • Decizie 4/2022, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Decizia nr. 4/2022 pentru încetarea concesiunii acordate prin Licența nr. 23.447/2021 privind explorarea resurselor de șisturi cuarțoase din perimetrul Dealul Mastacan, județul Timiș, încheiată între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea JYPSI HILLE – S.R.L., aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 76/2021

 • Decret 1050/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1050/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru completarea unor acte normative

 • Lege 266/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 266/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru completarea unor acte normative

 • Decret 1022/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1022/2022 pentru promulgarea Legii privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate

 • Lege 242/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 242/2022 privind schimbul de date între sisteme informatice și crearea Platformei naționale de interoperabilitate