Monitorul Oficial

 • Decizie 37/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 37/2021 privind pronunțarea asupra sesizării formulate de Curtea de Apel Alba Iulia – Secția penală în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept

 • Ordin 838/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 838/2021 pentru aprobarea Procedurii privind evaluarea laboratoarelor de analiză și încercări în activitatea de construcții în vederea autorizării

 • Hotărâre 735/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 735/2021 pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, pentru schimbarea unității de administrare a acestuia, precum și pentru transmiterea sa în administrarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Grigore Sturdza” al județului Iași

 • Amendament din 07.12.2020, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Amendamentele la Codul de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), din 07.12.2020

 • Ordin 956/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 956/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.132/2013 privind aplicarea Codului de reguli practice de siguranță din 2011 pentru navele care transportă încărcături de lemn pe punte (Codul TDC 2011), adoptat de Adunarea Organizației Maritime Internaționale prin Rezoluția A.1048(27) din 30 noiembrie 2011

 • Hotărâre 750/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 750/2021 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Mureș, instituție publică în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, actualizarea descrierii tehnice, adresei și valorii de inventar a unui bun imobil, precum și comasarea a două bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 741/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 741/2021 privind actualizarea valorilor de inventar și modificarea datelor de identificare ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor Brăila din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 • Hotărâre 740/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 740/2021 privind modificarea valorilor de inventar, comasarea numerelor M.F. 37700, 102177 și 102176 la poziția cu nr. 102176 și modificarea descrierii tehnice a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Sport Club Miercurea-Ciuc

 • Decizie 255/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 255/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 503 alin. (2) pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 9 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

 • Decizie 208/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 208/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (1) lit. b), c) și d), ale art. 103 alin. (2)-(6) și ale art. 104 alin. (1)-(4) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

 • Ordin 915/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 915/2021 privind desemnarea organismului de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții Societatea Comercială RAD CERT – S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcției specifice de certificare a controlului producției în fabrică

 • Rectificare din 16.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Legii nr. 179/2021, din 16.07.2021

 • Hotărâre 762/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 762/2021 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.492/2004 privind principiile de organizare, funcționarea și atribuțiile serviciilor de urgență profesioniste

 • Hotărâre 751/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 751/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și transmiterea unei părți din acesta din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Hunedoara în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

 • Hotărâre 736/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 736/2021 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0527 Galați

 • Decizie 253/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 253/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) lit. f) din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995

 • Decizie 188/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 188/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin articolul unic pct. 4 din Legea nr. 111/2017 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 98/2016 pentru prorogarea unor termene, instituirea unor noi termene, privind unele măsuri pentru finalizarea activităților cuprinse în contractele încheiate în cadrul Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare pentru finanțarea Proiectului privind reforma sistemului judiciar, semnat la București la 27 ianuarie 2006, ratificat prin Legea nr. 205/2006, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordin 955/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 955/2021 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară

 • Hotărâre 758/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 758/2021 pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost și a listei spațiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice centrale și locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic

 • Hotărâre 761/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 761/2021 privind alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de refacere și punere în siguranță a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020 în județul Hunedoara

 • Hotărâre 760/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 760/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie

 • Hotărâre 757/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 757/2021 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferente Programului operațional sectorial „Transport” 2007-2013

 • Hotărâre 9/2021, Plenul Curții Constituționale

  Hotărârea nr. 9/2021 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012

 • Ordin 1036/2021, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale

 • Listă 14125/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.125 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Decizie 830/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 830/2021 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj D.H. BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Hotărâre 10/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 10/2021 privind completarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020

 • Hotărâre 9/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 9/2021 pentru modificarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2021, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2021

 • Hotărâre 8/2021, Camera Consultanților Fiscali – CCF

  Hotărârea nr. 8/2021 pentru completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021

 • Hotărâre 748/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 748/2021 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și pentru trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0260 București din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și demolării

 • Hotărâre 745/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 745/2021 pentru aprobarea parcului auto și a consumului lunar de carburanți al autovehiculelor Consiliului Superior al Magistraturii, Inspecției Judiciare, Institutului Național al Magistraturii și Școlii Naționale de Grefieri

 • Hotărâre 744/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 744/2021 privind suplimentarea numărului maxim de posturi pentru Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism

 • Notă din 08.07.2021, Guvernul României

  Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”, din 08.07.2021

 • Hotărâre 724/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 724/2021 pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Modernizarea Sistemului Integrat de Supraveghere a Frontierei Maritime – SCOMAR”

 • Decizie 359/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 359/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (1) teza finală și alin. (3) lit. b) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Decizie 261/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 261/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 62^8 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului

 • Reglementare din 13.07.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Reglementările specifice privind stabilirea, revizuirea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic pentru expunerile medicale la radiații ionizante (DRL), din 13.07.2021

 • Ordin 1245/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1245/2021 pentru aprobarea Reglementărilor specifice privind stabilirea, revizuirea și utilizarea nivelurilor de referință în diagnostic pentru expunerile medicale la radiații ionizante

 • Listă 14278/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.278/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Procedură din 02.07.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Procedura efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare și polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului în sistemul administrației penitenciare, din 02.07.2021

 • Ordin 3718/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.718/C/2021 pentru aprobarea Procedurii efectuării transferului, a documentelor necesare, a modului de desfășurare a evaluării și de încadrare a cadrelor militare și polițiștilor din cadrul altor instituții publice de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului în sistemul administrației penitenciare

 • Decizie 382/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 382/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Daniela Voloșciuc a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Botoșani

 • Hotărâre 739/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 739/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului Z.A.

 • Hotărâre 738/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 738/2021 privind modificarea anexei nr. 31 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 734/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 734/2021 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Centrul de Formare Inițială și Continuă

 • Decizie 245/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 245/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 476 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Decizie 205/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 205/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 209 alin. (16) din Codul de procedură penală

 • Ordin 763/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici

 • Hotărâre 756/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 756/2021 privind acordarea unor ajutoare umanitare din Rezerva Ministerului Sănătății, cu titlu gratuit, pentru Vietnam, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății