Monitorul Oficial

 • Hotărâre 477/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 477/2024 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2024, pentru unele unități administrativ-teritoriale

 • Hotărâre 478/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 478/2024 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de incendiul produs în județul Harghita

 • Ordin 20693/2024, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 20693/2024 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecționarea/recalificarea angajaților din societăți, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării și digitalizării nr. 20.953/2022

 • Lege 129/1992(r4), Parlamentul României

  Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor

 • Ordin 522/2024, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 522/2024 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Anexă din 22.04.2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1.105/2024 privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1.341/2023, din 22.04.2024

 • Anexă din 22.04.2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Anexele nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1.104/2024 privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 603/2023, din 22.04.2024

 • Hotărâre 426/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 426/2024 privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Administrației Naționale „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad, actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile, divizarea și radierea numerelor M.F. 63804 și M.F. 101688, respectiv comasarea unor numere M.F. cuprinse în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Ordin 1105/2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1105/2024 privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 1.341/2023

 • Ordin 1104/2024, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1104/2024 privind modificarea și completarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis prevăzute în cadrul Programului de dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 603/2023

 • Act din 09.05.2024, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – PARTIDUL VIITORUL ȚĂRII FĂGĂRAȘULUI, din 09.05.2024

 • Act din 09.05.2024, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale – LIGA PENTRU DEȘTEPTAREA ROMÂNIEI, din 09.05.2024

 • Hotărâre 436/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 436/2024 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil înscris în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național Orșova, precum și darea acestuia în folosință gratuită către Federația Română de Canotaj

 • Hotărâre 435/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 435/2024 privind trecerea unui bun imobil din domeniul public al statului și din administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații în domeniul public al județului Argeș și modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.464/2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia și în administrarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

 • Hotărâre 434/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 434/2024 privind actualizarea valorii de inventar a bunului imobil cu nr. M.F. 153167, aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

 • Hotărâre 421/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 421/2024 privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta” al Județului Tulcea

 • Hotărâre 420/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 420/2024 privind actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 114777 aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată, ca urmare a reevaluării

 • Hotărâre 419/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 419/2024 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și, după caz, casării unor mijloace fixe concesionate Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica” – S.A. – Unitatea Teritorială de Transport Bacău, Unitatea Teritorială de Transport Cluj, Unitatea Teritorială de Transport Constanța, Unitatea Teritorială de Transport Pitești, Unitatea Teritorială de Transport Sibiu și Unitatea Teritorială de Transport Timișoara

 • Ordin 3763/2024, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3763/2024 privind acordarea autorizației de funcționare provizorie Unicorn Empire – S.R.L. pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Grădinița cu Program Prelungit „UNICORN” din orașul Năvodari, județul Constanța

 • Ordin 871/2024, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 871/2024 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind gestionarea și operarea conturilor din registrul Uniunii al emisiilor de gaze cu efect de seră, aflate sub jurisdicția statului român, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 668/2022

 • Hotărâre 465/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 465/2024 privind modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 196/2023 pentru aprobarea cuantumului și a plății contribuției financiare voluntare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanțării activității OCDE pentru evaluarea cadrului legal și instituțional în ceea ce privește guvernanța în domeniul parteneriatului public-privat

 • Hotărâre 441/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 441/2024 pentru denunțarea unor dispoziții convenționale bilaterale privind călătoriile reciproce ale cetățenilor României și Republicii Turcia

 • Hotărâre 433/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 433/2024 pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deținute de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, și termenele de menținere a acestora în nivelurile de secretizare

 • Ordin 389/2024, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 389/2024 privind stabilirea tarifelor pentru prestarea unor servicii de către personalul Direcției laboratoare Larex din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, la cererea persoanelor fizice și juridice interesate

 • Hotărâre 425/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 425/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Muzeului Național al Satului „Dimitrie Gusti”, precum și pentru închirierea acestui bun imobil

 • Hotărâre 423/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 423/2024 privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestora în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba, respectiv a Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava

 • Hotărâre 422/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 422/2024 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Alexandru Dimitrie Ghica” al Județului Teleorman, ca urmare a reevaluării, trecerea unei construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și, după caz, valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 424/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 424/2024 privind aprobarea unor modificări și completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Constanța, Brașov, Dolj, Sibiu, Ilfov și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Normă 10/2024, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 10/2024 pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011

 • Ordin 999/2024, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 999/2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii și comunicațiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV

 • Acord din 18.10.2023, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Acordul între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier de frontieră peste râul Tisa, la granița de stat română și ucraineană în zona localităților Sighetu Marmației (România)-Bila Tserkva (Biserica Albă – Ucraina), din 18.10.2023

 • Hotărâre 463/2024, Guvernul României

  Hotărârea nr. 463/2024 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind construcția podului rutier de frontieră peste râul Tisa, la granița de stat română și ucraineană în zona localităților Sighetu Marmației (România) – Bila Tserkva (Biserica Albă – Ucraina), semnat la Kiev la 18 octombrie 2023