Monitorul Oficial

 • Ordin 49/2021, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – ANSVSA

  Ordinul nr. 49/2021 privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor, ca urmare a actualizării tarifelor în funcție de rata inflației din anul 2020

 • Decizie 840/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 840/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) partea introductivă și alin. (3) teza finală și ale art. 11 alin. (1) partea introductivă și alin. (2) teza a doua prin raportare la sintagma „data luării la cunoștință” din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 • Decizie 788/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 788/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și a ordonanței de urgență în ansamblul său

 • Normă din 26.03.2021, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Norma „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-X/0), din 26.03.2021

 • Hotărâre 143/2021, Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări- CIFGA

  Hotărârea nr. 143/2021 privind aprobarea Normei „Asigurarea pe termen scurt, în numele și în contul statului, a riscului de neplată la extern, riscuri nonpiață și riscuri temporar nonpiață în contextul pandemiei COVID-19” (NI-ASR-07-X/0)

 • Ordin 73/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 73/2021 privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 188/2017 pentru aprobarea Ghidurilor solicitantului aferente măsurilor I.6, I.23, II.2, IV.4 din Programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime 2014-2020

 • Hotărâre 390/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 390/2021 privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, precum și actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 112/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 112/2021 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, și ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999

 • Decret 271/2021, Președintele României

  Decretul nr. 271/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București

 • Lege 63/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2018 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Societății Române de Televiziune în domeniul public al municipiului București

 • Decret 270/2021, Președintele României

  Decretul nr. 270/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

 • Lege 62/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2020 pentru prelungirea termenelor privind depunerea unor documente prevăzute în sarcina asociațiilor și fundațiilor

 • Decret 269/2021, Președintele României

  Decretul nr. 269/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Lege 61/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2020 pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004

 • Decizie 264/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 264/2021 privind eliberarea domnului Mario De Mezzo din funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Decizie 265/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 265/2021 privind numirea domnului Răzvan-Codruț Pop în funcția de director general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 • Hotărâre 397/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 397/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – sucursalele regionale CF Brașov și Constanța, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Ordin 6900/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6900/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru orașul Pucioasa, cu localitățile componente Bela, Diaconești, Glodeni, Malurile, Miculești, Pucioasa și Pucioasa-Sat, județul Dâmbovița

 • Ordin 6901/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6901/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Glodeni, cu satele aparținătoare Glodeni, Gușoiu, Lăculețe, Livezile, Malu Mierii și Schela, județul Dâmbovița

 • Ordin 6902/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6902/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Roșcani, cu satele aparținătoare Roșcani și Rădeni, județul Iași

 • Decret 267/2021, Președintele României

  Decretul nr. 267/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Lege 60/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative

 • Decret 266/2021, Președintele României

  Decretul nr. 266/2021 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Lege 59/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și a art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Decizie 39/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 39/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1 și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 55/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor și ale art. IV pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decizie 883/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 883/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (1) lit. b) din Codul penal

 • Ordin 6890/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6890/2021 privind instituirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Copăceni, județul Ilfov

 • Ordin 6889/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6889/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Clinceni, cu satele aparținătoare Clinceni, Olteni și Ordoreanu, județul Ilfov

 • Hotărâre 365/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 365/2021 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A. – Sucursala Regională CF Craiova, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, după caz

 • Decret 268/2021, Președintele României

  Decretul nr. 268/2021 privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit în grad de Comandor

 • Ordin 2/2021, Banca Națională a României – BNR

  Ordinul nr. 2/2021 pentru modificarea Ordinului Băncii Naționale a României nr. 6/2019 privind stabilirea cerințelor pentru recunoașterea organismelor de formare profesională în domeniul Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare

 • Hotărâre 1/2021, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR

  Hotărârea nr. 1/2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2020 și a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 ale Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 • Ordin 3563/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3563/2021 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016

 • Ordin 430/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 430/2021 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 3.363/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind inițierea, programarea, achiziția, elaborarea, avizarea, aprobarea și valorificarea reglementărilor tehnice și a rezultatelor activităților specifice în construcții, precum și pentru aprobarea cuantumului indemnizației de participare a membrilor în comitetele tehnice de specialitate și în comitetul tehnic de coordonare generală

 • Ordin 348/2021, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 348/2021 privind completarea Normelor de timp pentru operațiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Național de Cartografie, aprobate prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1.016/2016

 • Ordin 76/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 76/2021 pentru aprobarea licențelor de concesionare pentru explorare acordate în urma concursului public de oferte – Runda 100/2020

 • Hotărâre 394/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 394/2021 privind acordarea cetățeniei române domnului S. I.

 • Hotărâre 358/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 358/2021 privind actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Instituției Prefectului – Județul Dolj din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 357/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 357/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire Sală de Sport Polivalentă”

 • Hotărâre 356/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 356/2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare, consolidare, modernizare și extindere Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia”

 • Hotărâre 354/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 354/2021 privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

 • Hotărâre 347/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 347/2021 pentru suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 469/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Drum expres Craiova-Pitești și legăturile la drumurile existente”, tronsonul 4, aflate pe raza localităților Lunca Corbului, Albota, Costești, Bradu, Suseni și Oarja din județul Argeș, precum și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 469/2020

 • Ordin 23/2021, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 23/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 53/2017 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor juridice care desfășoară activități de montare și exploatare a sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire și apă caldă de consum în imobile de tip condominiu

 • Act din 06.04.2021, Monitorul Oficial

  Actul partidelor politice publicat în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, din 06.04.2021

 • Raport 1647/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1647/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Pro Iași, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –

 • Raport 1301/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Raportul nr. 1301/2021 privind verificarea legalității veniturilor și cheltuielilor electorale ale Partidului Social Democrat Independent, cu ocazia alegerii autorităților administrației publice locale din anul 2020 – extras –