Monitorul Oficial

 • Hotărâre 937/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 937/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu, rectificat

 • Hotărâre 78/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 78/2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 41/2018 privind eliberarea de duplicate ale autorizației de liberă practică eliberate de Colegiul Fizioterapeuților din România

 • Hotărâre 77/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 77/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 43/2018 privind suspendarea sau încetarea la cerere a calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România

 • Hotărâre 76/2022, Colegiul Fizioterapeuților din România

  Hotărârea nr. 76/2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului național al Colegiului Fizioterapeuților din România nr. 36/2018 privind dobândirea calității de membru al Colegiului Fizioterapeuților din România și eliberarea autorizației de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut

 • Decizie 424/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 424/2022 pentru numirea domnului Ionuț-Bogdan Dima, consilier în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, în calitate de membru în Comitetul tehnic interministerial pentru descentralizare

 • Decizie 423/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 423/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ion Damian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 422/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 422/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Emil Mușat a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Călărași

 • Decizie 863/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 863/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

 • Decret 1061/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1061/2022 privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea, la trecerea în rezervă, unui colonel din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 1060/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1060/2022 privind trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale

 • Decret 1049/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1049/2022 pentru promulgarea Legii privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

 • Lege 265/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului și pentru modificarea și completarea altor acte normative cu incidență asupra înregistrării în registrul comerțului

 • Decizie 202/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 202/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

 • Decret 1051/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1051/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”

 • Decret 1052/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1052/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărâre 917/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 917/2022 pentru modificarea poziției nr. 29 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului și pentru actualizarea valorii de inventar și a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și administrarea Instituției Prefectului – Județul Olt din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

 • Hotărâre 920/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 920/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov, precum și trecerea unor construcții din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia pentru scoaterea din funcțiune în vederea casării

 • Hotărâre 931/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 931/2022 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

 • Hotărâre 934/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 934/2022 privind acceptarea de către statul român a donației unor bunuri mobile, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc și darea în administrarea Ministerului Apărării Naționale a acestor bunuri

 • Hotărâre 935/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 935/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare și valorificare a activelor statului pe anul 2022 al Autorității pentru Administrarea Activelor Statului

 • Lege 267/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 267/2022 privind modificarea și completarea art. 4 din Legea nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a turismului „Schi în România”

 • Lege 268/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 268/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 • Hotărâre 2/2022, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Hotărârea nr. 2/2022 pentru aprobarea condițiilor de tipărire a buletinelor de vot care vor fi utilizate la referendumul local din data de 21 august 2022 din comuna I.C. Brătianu, județul Tulcea

 • Decret 1030/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1030/2022 pentru promulgarea Legii privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Lege 250/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 250/2022 privind precursorii de explozivi, precum și pentru modificarea unor acte normative

 • Ordin 2248/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2248/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 443/2022 pentru aprobarea prețurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deținătorii de autorizație de punere pe piață a medicamentelor sau reprezentanții acestora, distribuitorii angro și furnizorii de servicii medicale și medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relații contractuale cu Ministerul Sănătății, casele de asigurări de sănătate și/sau direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România, a prețurilor de referință generice și a prețurilor de referință inovative

 • Anexă din 20.07.2022, Guvernul României

  Anexele nr. 1-3 la Hotărârea Guvenului nr. 928/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23 + 600 și A1 km 55 + 520 și Amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1” – Lot 1 – „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A1 (km 55 + 520) și km 54 + 700, inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54 + 765”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național, din 20.07.2022

 • Hotărâre 928/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 928/2022 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23 + 600 și A1 km 55 + 520 și Amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii A1” – Lot 1 – „Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A1 (km 55 + 520) și km 54 + 700, inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54 + 765”, precum și aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Hotărâre 919/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 919/2022 privind actualizarea valorii de inventar pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației, respectiv aprobarea închirierii unor părți din aceste imobile

 • Decizie 390/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 390/2022 referitoare la respingerea obiecției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (4), (6) și (7) și ale art. 19 din Legea privind protecția avertizorilor în interes public, precum și a legii în ansamblul său

 • Decret 1027/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1027/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor

 • Lege 247/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 247/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor

 • Lege 246/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 246/2022 privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Decret 1026/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1026/2022 pentru promulgarea Legii privind zonele metropolitane, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • Ordin 2242/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2242/2022 privind aprobarea procedurii de emitere a negațiilor pentru produsele care nu intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 și a Regulamentului (CE) nr. 1.223/2009 și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului

 • Hotărâre 936/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 936/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2021/1.230 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iulie 2021 privind plățile transfrontaliere în Uniune

 • Hotărâre 927/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 927/2022 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 420/2006 privind înființarea și organizarea Comisiei Naționale de Drept Internațional Umanitar

 • Hotărâre 901/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 901/2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului, pentru perioada 2022-2030

 • Decizie 201/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 201/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea partidelor politice nr. 14/2003

 • Ordin 813/2022, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară – ANCPI

  Ordinul nr. 813/2022 privind aprobarea condițiilor de acces la datele și informațiile din sistemul informatic de cadastru și carte funciară

 • Hotărâre 933/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naționale de cercetare, inovare și specializare inteligentă 2022-2027

 • Decret 1044/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1044/2022 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Lege 264/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 264/2022 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calității în sistemul de sănătate

 • Decret 1042/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1042/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Lege 262/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 262/2022 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și de completare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții

 • Decret 1041/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1041/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Lege 261/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 261/2022 pentru modificarea art. 363 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • Decret 1040/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1040/2022 pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Lege 260/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 260/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice

 • Decret 1039/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1039/2022 pentru promulgarea Legii privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

 • Lege 259/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2022 privind înființarea Muzeului Național al Revoluției Anticomuniste din Decembrie 1989

 • Decret 1038/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1038/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Lege 258/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 258/2022 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

 • Decret 1036/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1036/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Lege 256/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 256/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, pentru modificarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, pentru modificarea Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, precum și pentru modificarea art. 25 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora

 • Decret 1035/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1035/2022 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Lege 255/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 255/2022 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011