Monitorul Oficial

 • Anexă din 23.03.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Anexele nr. 1-16 la Ordinul ministrului justiției nr. 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat, din 23.03.2021

 • Ordin 6873/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6873/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Brănești, județul Dâmbovița

 • Ordin 6872/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6872/2021 privind prelungirea măsurii de carantină zonală pentru comuna Aninoasa, județul Dâmbovița

 • Ordin 6871/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6871/2021 privind ridicarea carantinei zonale instituite pentru comuna Recea, cu localitățile aparținătoare Recea, Mocira, Lăpușel, Săsar și Bozânta Mică, județul Maramureș

 • Ordin 6870/2021, Departamentul pentru Situații de Urgență

  Ordinul nr. 6870/2021 privind prelungirea carantinei zonale pentru comuna Roșiori, județul Ialomița

 • Ordin 3611/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3611/2021 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență, pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2020-2021

 • Ordin 1848/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

 • Decret 262/2021, Președintele României

  Decretul nr. 262/2021 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Lege 58/2021, Parlamentul României

  Legea nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecție socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă

 • Ordin 456/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 456/2021 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor și a unităților de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 și a listei spitalelor și unităților de dializă care asigură asistența medicală pentru pacienți, cazuri confirmate și suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competență

 • Hotărâre 2/2021, Asociația Națională a Evaluatorilor Autorizați din România – ANEVAR

  Hotărârea nr. 2/2021 pentru numirea membrilor Comisiei de etică și disciplină a Asociației Naționale a Evaluatorilor Autorizați din România

 • Ordin 435/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 454/435/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Ordin 454/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 454/435/2021 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale și a prețurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naționale de sănătate și a metodologiei de calcul al acestora

 • Hotărâre 21/2021, Comitetul Național pentru Situații de Urgență

  Hotărârea nr. 21/2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19 și pentru majorarea cantităților stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2