Monitorul Oficial

 • Decizie 48/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 48/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Ploiești – Secția penală și pentru cauze cu minori și de familie, în Dosarul nr. 5.989/315/2020, prin care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea de principiu a unei chestiuni de drept

 • Decizie 248/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 248/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 432 alin. (1) și (4) din Codul de procedură penală

 • Ordin 1002/2021, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

  Ordinul nr. 1293/M.144/104/1002/2021 pentru completarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020

 • Ordin 104/2021, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 1293/M.144/104/1002/2021 pentru completarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020

 • Ordin 144/2021, Ministerul Apărării Naționale – MApN

  Ordinul nr. 1293/M.144/104/1002/2021 pentru completarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020

 • Ordin 1293/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1293/M.144/104/1002/2021 pentru completarea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Ordinul ministrului sănătății, al ministrului afacerilor interne, al ministrului apărării naționale și al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației nr. 2.171/181/M.223/4.380/2020

 • Rectificare din 14.07.2021, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind Actele ale partidelor politice publicate în temeiul Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților – ALDE, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 aprilie 2021, din 14.07.2021

 • Ordin 3726/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.726/C/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului justiției nr. 1.848/C/2021 privind actualizarea pentru anul 2020 a numărului posturilor de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat

 • Normă 17/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 17/2021 pentru modificarea și completarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 64/2013

 • Ordin 647/2021, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 1.098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 1098/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1.098/647/2021 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 945/2021, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

  Ordinul nr. 945/2021 privind atribuirea numărului de circulație al trenurilor pe rețeaua căilor ferate române și a formatului acestuia

 • Ordin 762/2021, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile

 • Decizie 47/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 47/2021 privind examinarea sesizării formulate de Tribunalul București – Secția a IV-a civilă, în Dosarul nr. 7.079/303/2018, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Listă 14037/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 14.037/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Ordin 3773/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3773/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Primară „Colibri” din municipiul Constanța

 • Ordin 3772/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3772/2021 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învățământ preuniversitar particular Școala Augustana „Jules Verne” din municipiul Brașov

 • Decizie 201/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 201/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 alin. (1) din Codul de procedură penală

 • Normă 16/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 16/2021 pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 26/2014 privind transferul participanților între fondurile de pensii administrate privat

 • Normă 15/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 15/2021 pentru modificarea și completarea Normei nr. 14/2006 privind transferul participanților între fondurile de pensii facultative, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2006

 • Normă 11/2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Norma nr. 11/2021 pentru aprobarea cheilor de repartizare privind elementele de activ și de pasiv, de venituri și de cheltuieli care nu pot fi evidențiate direct asupra activității de asigurări generale sau a celei de asigurări de viață

 • Ordin 1167/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1167/2021 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 450/2015 privind aprobarea modului de administrare, finanțare și implementare a acțiunilor prioritare pentru tratamentul intervențional al pacienților cu accident vascular cerebral acut

 • Normă din 30.06.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Normele privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante, din 30.06.2021

 • Ordin 1096/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 1096/2021 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicală a lucrătorilor expuși profesional la radiații ionizante

 • Ordin 133/2021, Agenția Națională pentru Resurse Minerale – ANRM

  Ordinul nr. 133/2021 privind aprobarea unor licențe de concesionare pentru exploatare

 • Decizie 381/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 381/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Marius Munteanu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Hunedoara

 • Decizie 380/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 380/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Gabriela-Florina Buzatu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Constanța

 • Decizie 379/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 379/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Mihai-Bogdan Vâlcea a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Călărași

 • Decizie 378/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 378/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Gheorghe Stoian a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Arad

 • Decizie 377/2021, Prim-ministru

  Decizia nr. 377/2021 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Lavinia Claudia Niculescu a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

 • Decizie 220/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 220/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 193 din Codul de procedură civilă

 • Anexă din 06.07.2021, Ministerul Justiției – MJ

  Anexele nr. 1-16 la Ordinul ministrului justiției nr. 3.727/C/2021 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021, din 06.07.2021

 • Ordin 137/2021, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – MADR

  Ordinul nr. 137/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 445/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare și a metodologiilor de colectare, prelucrare, interpretare și difuzare a datelor statistice

 • Hotărâre 718/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 718/2021 privind actualizarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor bunuri cuprinse în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, și transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Covasna, în domeniul public al municipiului Sfântu Gheorghe, județul Covasna

 • Listă 13824/2021, Autoritatea Electorală Permanentă – AEP

  Lista nr. 13.824/2021 a partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți pentru care a fost depus raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 47 alin. (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu ocazia alegerilor locale parțiale din data de 27 iunie 2021

 • Ordin 3727/2021, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 3.727/C/2021 privind actualizarea numărului posturilor de notar public destinate judecătorilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție pentru anul 2021

 • Hotărâre 727/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 727/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Aeroporturi București” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 726/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 726/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Companiei Naționale „Administrația Canalelor Navigabile” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Hotărâre 725/2021, Guvernul României

  Hotărârea nr. 725/2021 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii

 • Decizie 286/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 286/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) și ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici

 • Decizie 202/2021, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 202/2021 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (1) din Legea nr. 194/2011 privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare, în interpretarea dată prin Decizia nr. 10 din 12 septembrie 2018, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală

 • Anexă din 13.05.2021, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 684/3.880/2021 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie” din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, din 13.05.2021

 • Ordin 197/2021, Administrația Națională a Rezervelor de stat și Probleme Speciale – ANRSPS

  Ordinul nr. 197/2021 privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile

 • Decizie 29/2021, Înalta Curte de Casație și Justiție – ÎCCJ

  Decizia nr. 29/2021 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Cluj – Secția a IV-a pentru litigii de muncă și asigurări sociale în Dosarul nr. 213/117/2020, în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile

 • Ordin 3880/2021, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 684/3880/2021 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie” din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

 • Ordin 684/2021, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 684/3880/2021 pentru modificarea „Curriculumului de pregătire în specialitatea nefrologie” din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

  sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 691 din 13.07.2021 – Lege5 Online