Monitorul Oficial

 • Metodologie din 22.02.2023, Ministerul Educației

  Metodologia privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2023, din 22.02.2023

 • Ordin 3721/2023, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 3721/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind finanțarea cercetării științifice universitare din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat în anul 2023

 • Ordin 406/2023, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 406/C/2023 privind prelungirea aplicării, în anul 2023, a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției

 • Hotărâre 243/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 243/2023 privind aprobarea desființării imobilului Complex Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, județul Hunedoara, în vederea realizării, pe același amplasament, a obiectivului de investiții „Construire și dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, municipiul Hunedoara, județul Hunedoara”

 • Hotărâre 241/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 241/2023 pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

 • Decizie 580/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 580/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

 • Anexă din 14.03.2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Anexele nr. 1-9 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 163/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate, din 14.03.2023

 • Hotărâre 203/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 203/2023 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Varianta de ocolire a municipiului Reghin”, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum și a listei imobilelor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național

 • Ordin 163/2023, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 163/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω și (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările și completările ulterioare, și a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

 • Rectificare din 21.03.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind art. 1 din Ordinul ministrului educației nr. 4.957/2022, din 21.03.2023

 • Decizie 65/2023, Prim-ministru

  Decizia nr. 65/2023 privind constituirea Comitetului interinstituțional pentru organizarea Summitului Inițiativei celor Trei Mări și a Forumului de Afaceri, precum și pentru coordonarea altor colaborări în marja Inițiativei celor Trei Mări

 • Hotărâre 229/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 229/2023 pentru modificarea și completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Secțiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureș pe teritoriul localităților Cristești, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni și Târgu Mureș din județul Mureș” din cadrul obiectivului de investiții „Autostrada Brașov-Târgu Mureș-Cluj-Oradea”

 • Hotărâre 206/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 206/2023 privind actualizarea datelor de identificare și a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor Caransebeș, din subordinea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”

 • Hotărâre 209/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 209/2023 privind recunoașterea Asociației Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 208/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 208/2023 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, situate în județele Brașov, Bihor, Cluj, Vrancea și municipiul București, și modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Decizie 41/2023, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 41/2023 referitoare la admiterea sesizării de neconstituționalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării

 • Ghid din 17.03.2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ghidul specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, schemă de ajutor de minimis, componenta 2. „Păduri și protecția biodiversității”, din 17.03.2023

 • Hotărâre 236/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 236/2023 pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice

 • Hotărâre 218/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 218/2023 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului de Speologie „Emil Racoviță”, ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptățite, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, precum și înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Institutului de Speologie „Emil Racoviță” din subordinea Academiei Române

 • Ordin 768/2023, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 768/2023 pentru aprobarea Ghidului specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiția I.2.B. „Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, investiția 2. „Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere”, schemă de ajutor de minimis, componenta 2. „Păduri și protecția biodiversității”

 • Ordonanță de urgență 13/2023, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 13/2023 pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011 și prorogarea unor termene

 • Ordin 14/2023, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei – ANRE

  Ordinul nr. 14/2023 privind modificarea și completarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și de abrogare a Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienților finali de energie electrică și gaze naturale

 • Rectificare din 20.03.2023, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr. 391/2023, din 20.03.2023

 • Circulară 11/2023, Banca Națională a României – BNR

  Circulara nr. 11/2023 privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur și argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituției României Mari

 • Decret 222/2023, Președintele României

  Decretul nr. 222/2023 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

 • Lege 64/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 64/2023 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România

 • Decret 221/2023, Președintele României

  Decretul nr. 221/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

 • Lege 63/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 63/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță

 • Decret 220/2023, Președintele României

  Decretul nr. 220/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Lege 62/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 62/2023 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996

 • Decret 219/2023, Președintele României

  Decretul nr. 219/2023 privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Lege 61/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 61/2023 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996

 • Ordin 31/2023, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 31/2023 privind stabilirea sistemului de management și control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru implementarea Planului național de redresare și reziliență – componenta C7 – Transformare digitală, investiția 8 – Carte de identitate electronică și semnătura digitală calificată

 • Hotărâre 231/2023, Guvernul României

  Hotărârea nr. 231/2023 privind aprobarea plății cotizației anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociația Internațională a Securității Sociale (ISSA) pentru anul 2023

 • Decret 218/2023, Președintele României

  Decretul nr. 218/2023 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022

 • Decizie 555/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 555/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Decizie 554/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 554/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței

 • Acord din 03.03.2022, Guvernul României

  Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, din 03.03.2022

 • Lege 60/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 60/2023 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varșovia la 3 martie 2022

 • Decret 217/2023, Președintele României

  Decretul nr. 217/2023 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020

 • Lege 59/2023, Parlamentul României

  Legea nr. 59/2023 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii și a întreprinderilor mici cu capitalizare de piață medie – IMM INVEST ROMÂNIA, precum și pentru modificarea și completarea Schemei de ajutor de stat pentru susținerea activității IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 42/2020