Monitorul Oficial

Normele metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare din 11.12.2013
Ordinul nr. 3883/2013, Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotararea nr. 1080/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare

Decretul nr. 1205/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Hotararea nr. 1082/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1082/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Largire la 4 benzi DN 7, Baldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350?
Instructiunile tehnice din 04.12.2013, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere din 04.12.2013
Ordinul nr. 2348/2013, Ministerul Economiei

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordinul nr. 2881/2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordinul nr. 202/2013, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Legea nr. 382/2013, Parlamentul Romaniei

Legea nr. 382/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 366/2013, Ministerul Economiei

Ordinul nr. 366/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013