Monitorul Oficial

1. DECIZIE nr. 187 din 24 aprilie 2014 privind aprobarea Calendarului principalelor activitati ale Grupului de lucru interinstitutional pentru protectia infrastructurilor critice pe anul 2014 EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014
2. LEGE nr. 218 din 23 aprilie 2002 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Politiei Romane*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014
3. DECIZIE nr. 87 din 27 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 14 din Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014
4. DECRET nr. 384 din 17 aprilie 2014 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington la 22 octombrie 2013 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014
5. ACORD din 22 octombrie 2013 intre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014
6. LEGE nr. 50 din 17 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind schimburile educationale si academice administrate de Comisia Fulbright romano-americana, semnat la Washington la 22 octombrie 2013 EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 25 aprilie 2014

1. ORDIN nr. 179 din 10 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013” EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
2. DECIZIE nr. 68 din 11 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 150 alin. 1 si ale art. 237 alin. 4 din Codul de procedura penala din 1968 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
3. NORMA nr. 8 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 8/2006 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii facultative EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
4. ORDIN nr. 2.200 din 2 aprilie 2014 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria monument, grupa valorica B, a „Palatului Postelor” din municipiul Sibiu, Str. Mitropoliei nr. 14, judetul Sibiu EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
5. ORDIN nr. 2.199 din 2 aprilie 2014 privind clasarea in Lista monumentelor istorice, categoria sit, grupa valorica A, a sitului arheologic „Manastirea Bizere” – punct Fantana Turcului din extravilanul comunei Frumuseni, judetul Arad EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
6. DECIZIE nr. 62 din 11 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II din Legea nr. 72/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea si functionarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” si a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii si industriei alimentare EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
7. NORMA nr. 7 din 16 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Normei nr. 11/2007 privind auditorul financiar pentru fondurile de pensii administrate privat si administratorii acestora EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
8. DECIZIE nr. 69 din 11 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
9. ORDIN nr. 2.198 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Muzeului „Sfantul Nicodim” EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
10. ORDIN nr. 2.197 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Muzeului National Bran EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
11. ORDIN nr. 2.196 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Muzeului de Arta Cluj-Napoca EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
12. ORDIN nr. 2.195 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Complexului Muzeal National „Moldova” EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
13. ORDIN nr. 2.194 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Muzeului National al Carpatilor Rasariteni EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
14. ORDIN nr. 2.193 din 2 aprilie 2014 pentru acreditarea Muzeului National al Satului „Dimitrie Gusti” EMITENT: MINISTERUL CULTURII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014
15. ORDIN nr. 494 din 8 aprilie 2014 privind modificarea Ordinului ministrului administratiei si internelor si al ministrului afacerilor europene nr. 185/744/2012 pentru aprobarea versiunii a V-a a Documentului-cadru de implementare a Programului operational „Dezvoltarea capacitatii administrative 2007-2013” EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 306 din 25 aprilie 2014

1. LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicata*) privind organizarea si functionarea politiei judiciare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014
2. PROCEDURI din 23 aprilie 2014 privind plata compensatiilor de catre Fondul de compensare a investitorilor EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014
3. REGULAMENT nr. 7 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014
4. ORDONANTA DE URGENTA nr. 18 din 16 aprilie 2014 pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru schimbarea regimului juridic al unor imobile si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014
5. HOTARARE nr. 315 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 734/2010 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014

1. ORDIN nr. 427 din 8 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Scolii Superioare de Aviatie Civila EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
2. ORDIN nr. 428 din 8 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Autoritatii Rutiere Romane – ARR EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
3. DECIZIE nr. 74 din 11 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (1) si (4) din Legea nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
4. HOTARARE nr. 510 din 10 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005 EMITENT: CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII – PLENUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
5. HOTARARE nr. 300 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea sumelor care se aloca prin transfer spitalelor publice din reteaua autoritatilor administratiei publice locale, in baza contractelor incheiate intre structurile de specialitate si autoritatile administratiei publice locale in subordinea carora functioneaza respectivele unitati, si a listei spitalelor publice beneficiare ale acestor sume EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
6. HOTARARE nr. 30 din 14 aprilie 2014 cu privire la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu – Consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Economice si Monetare COM (2013) 690 final EMITENT: SENATUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014
7. ORDIN nr. 416 din 15 aprilie 2014 pentru abrogarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 214/2014 privind aprobarea organizarii si functionarii Unitatii de evaluare a tehnologiilor medicale in cadrul Institutului National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals” EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 24 aprilie 2014

1. NORME TEHNICE din 16 aprilie 2014 de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
2. NORME TEHNICE din 15 aprilie 2014 de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
3. ORDIN nr. 137 din 16 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
4. ORDIN nr. 426 din 15 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
5. NORME TEHNICE din 28 martie 2014 de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
6. ORDIN nr. 474 din 28 martie 2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice fermentate, altele decat berea si vinul, destinate consumului uman ca atare EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
7. ORDIN nr. 516 din 15 aprilie 2014 privind instituirea procedurii de administrare speciala la Societatea TOHAN – S.A., filiala a Companiei Nationale ROMARM – S.A. EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
8. ORDIN nr. 614 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea derogarii in scop stiintific pentru specia Spermophilus citellus EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
9. METODOLOGIE-CADRU din 16 aprilie 2014 de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
10. ORDIN nr. 183 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si desfasurare a examenelor de licenta/diploma si disertatie EMITENT: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
11. ORDIN nr. 70 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
12. DECIZIE nr. 2 din 27 martie 2014 privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Viisoara EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
13. DECIZIE nr. 186 din 23 aprilie 2014 privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
14. DECIZIE nr. 185 din 23 aprilie 2014 privind numirea doamnei Claudita Selavardeanu in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
15. DECIZIE nr. 184 din 23 aprilie 2014 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 205/2013 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
16. DECIZIE nr. 183 din 23 aprilie 2014 privind numirea doamnei Liliana Preoteasa in functia de subsecretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
17. DECIZIE nr. 182 din 23 aprilie 2014 privind numirea doamnei Gabriela Elena Petrescu in functia publica de secretar general al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
18. DECIZIE nr. 181 din 23 aprilie 2014 privind numirea doamnei Gabriela Coman in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
19. DECIZIE nr. 180 din 23 aprilie 2014 privind constatarea incetarii mandatului de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Oficiului Roman pentru Adoptii EMITENT: GUVERNUL – PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014
20. DECIZIE nr. 5 din 23 aprilie 2014 privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor EMITENT: CAMERA DEPUTATILOR PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 din 24 aprilie 2014

1. HOTARARE nr. 287 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Electrocentrale Grup – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
2. HOTARARE nr. 292 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „Baita” – S.A. Stei, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
3. HOTARARE nr. 289 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Extinderea sectiei de Oncologie cu Compartiment de radioterapie oncologica” – Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
4. HOTARARE nr. 286 din 16 aprilie 2014 privind organizarea la Bucuresti, in perioada 15-16 mai 2014, a Reuniunii conducatorilor administratiilor vamale din statele membre ale Uniunii Europene si Turcia EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
5. DECRET nr. 389 din 22 aprilie 2014 privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Ofiter EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
6. DECRET nr. 388 din 22 aprilie 2014 privind conferirea unor decoratii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
7. HOTARARE nr. 294 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice „Electrica” – S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Departamentului pentru Energie EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014
8. HOTARARE nr. 293 din 16 aprilie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala „Santierul Naval 2 Mai” – S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 302 din 24 aprilie 2014

1. DECIZIE nr. 54 din 5 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330^7 alin. 4 din Codul de procedura civila din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
2. DECIZIE nr. 52 din 4 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 108^55 alin. 3 din Codul de procedura civila din 1865 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
3. ORDIN nr. 302 din 2 aprilie 2014 privind modificarea si completarea anexei nr. I la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vanatoare EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI SCHIMBARILOR CLIMATICE – DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI SI PISCICULTURA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
4. DECRET nr. 387 din 17 aprilie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
5. LEGE nr. 53 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moasa si a profesiei de asistent medical, precum si organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
6. DECRET nr. 386 din 17 aprilie 2014 pentru promulgarea Legii privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de carburanti, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale, precum si unor unitati administrativ-teritoriale EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
7. LEGE nr. 52 din 17 aprilie 2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de carburanti, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale, precum si unor unitati administrativ-teritoriale EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
8. DECRET nr. 383 din 17 aprilie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creantelor bugetare administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent, la Societatea Comerciala „UCM” – S.A. Resita EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
9. LEGE nr. 49 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 97/2013 privind preluarea de catre Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului a creantelor bugetare administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organul fiscal competent, la Societatea Comerciala „UCM” – S.A. Resita EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
10. DECRET nr. 382 din 17 aprilie 2014 pentru promulgarea Legii privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
11. LEGE nr. 48 din 17 aprilie 2014 privind unele masuri referitoare la platile nationale directe complementare in sectorul zootehnic EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
12. DECRET nr. 381 din 17 aprilie 2014 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014
13. LEGE nr. 47 din 17 aprilie 2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 24 aprilie 2014

Ordinul nr. 42/2014, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor
Ordinul nr. 42/2014 pentru modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 45/2005 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea analizelor si examenelor de laborator, precum si a unor activitati sanitare veterinare, ca urmare a actualizarii tarifelor in functie de rata inflatiei din anul 2013
Hotararea nr. 1352(r1)/2010, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08

Hotararea nr. 308/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 308/2014 privind constatarea incetarii exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al judetului Mures de catre domnul Grosu Corneliu
Hotararea nr. 309/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 309/2014 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de catre domnul Butiulca Manuel-Augustin
Hotararea nr. 310/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 310/2014 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Mures de catre domnul Oprea Vasile-Liviu
Ordinul nr. 46/2014, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor
Ordinul nr. 46/2014 privind aprobarea Planului pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei si a normelor de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la masurile de protectie cu privire la anemia infectioasa ecvina in Romania
Decizia nr. 177/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiara
Decizia nr. 177/2014 privind autorizarea functionarii ca broker de asigurare a Societatii TRANSILVANIA MAXIMA – BROKER DE ASIGURARE – S.R.L.
Anexa din 31.03.2014, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pt Siguranta Alimentelor
Planul pentru eradicarea anemiei infectioase ecvine pe teritoriul Romaniei si norme de implementare a prevederilor Deciziei Comisiei 2010/346/UE din 18 iunie 2010 referitoare la masurile de protectie cu privire la anemia infectioasa ecvina in Romania din 31.03.2014
Hotararea nr. 4/2014, Autoritatea Electorala Permanenta
Hotararea nr. 4/2014 privind stabilirea primei numerotari a sectiilor de votare organizate pe teritoriul Romaniei

Decizia nr. 104/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 104/2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Hotararea nr. 288/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 288/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 124/2013 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2013 si 2014
Decizia nr. 57/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 57/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil
Hotararea nr. 296/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 296/2014 privind trecerea unui imobil aflat in administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii din functiune si casarii
Legea nr. 402(r1)/2006, Parlamentul Romaniei
Legea nr. 402/2006 privind prevenirea accidentelor si organizarea activitatii de salvare din mediul subteran speologic
Decizia nr. 58/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 58/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 21 si art. 211 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 103/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 103/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernuluinr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar in materie civila