Monitorul Oficial

Decizia nr. 157/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 157/2014 cu privire la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea si completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
Hotararea nr. 264/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 264/2014 privind aprobarea stemei comunei Halchiu, judetul Brasov
Hotararea nr. 273/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 273/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Albesti, Corni, Curtesti, Rauseni, Trusesti si Ungureni, judetul Botosani
Hotararea nr. 278/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 278/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Lungesti, Tetoiu si Voineasa, judetul Valcea
Hotararea nr. 295/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 295/2014 privind aprobarea stemelor comunelor Branesti si Clinceni, judetul Ilfov
Ordinul nr. 506/2014, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Ordinul nr. 506/2014 pentru modificarea art. 12 lit. d) din anexa la Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 261/2008 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin sprijinirea investitiilor in turism din cadrul Programului operational regional 2007-2013

Legea nr. 42/2014, Parlamentul Romaniei
Legea nr. 42/2014 privind acceptarea Codului de siguranta din 2008 pentru nave cu destinatie speciala, adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.266(84) a Comitetului de siguranta maritima la Londra la 13 mai 2008
Decretul nr. 380/2014, Presedintele Romaniei
Decretul nr. 380/2014 privind rechemarea unui ambasador
Decretul nr. 360/2014, Presedintele Romaniei
Decretul nr. 360/2014 pentru promulgarea Legii privind acceptarea Codului de siguranta din 2008 pentru nave cu destinatie speciala, adoptat de Organizatia Maritima Internationala prin Rezolutia MSC.266(84) a Comitetului de siguranta maritima la Londra la 13 mai 2008
Decizia nr. 59/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 59/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 3 lit. c) liniuta a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Rezolutia nr. 266/2008, Organizatia Maritima Internationala
Rezolutia MSC.266(84), adoptata la 13 mai 2008, privind Codul de siguranta din 2008 pentru nave cu destinatie speciala
Hotararea nr. 2/2014, Consiliul National de Integritate
Hotararea nr. 2/2014 privind modificarea Regulamentului de desfasurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate in cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotararea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008

Hotararea nr. 301/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 301/2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii
Ordinul nr. 198/2014, Guvernul Romaniei
Ordinul nr. 198/2014 privind stabilirea unor derogari de la prevederile Ordinului ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine nr. 290/2013 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania – S.A.
Ordinul nr. 64/2014, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Ordinul nr. 64/2014 privind aprobarea unei licente de concesiune pentru explorare
Ordinul nr. 286/2014, Departamentul pentru Ape, Paduri si Piscicultura
Ordinul nr. 286/2014 pentru completarea Regulamentului privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010
Ordinul nr. 408/2014, Ministerul Sanatatii
Ordinul nr. 408/2014 pentru modificarea anexelor la Normele metodologice de aplicare a Hotararii Guvernului nr. 75/2014 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca organism de conducere si implementare a fazei a doua a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 255/2014
Hotararea nr. 9/2014, Autoritatea Electorala Permanenta
Hotararea nr. 9/2014 privind desemnarea reprezentantilor Autoritatii Electorale Permanente in birourile electorale de circumscriptie constituite la alegerile partiale pentru Camera Deputatilor si Senat din data de 25 mai 2014
Hotararea nr. 5/2014, Biroul Electoral Central
Hotararea nr. 5/2014 privind interpretarea dispozitiilor art. 51, art. 52 alin. (1) lit. b) si alin. (4) lit. m) din Legea nr. 33/2007 privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European
Rectificarea din 22.04.2014, Monitorul Oficial
Rectificarea privind anexa la Hotararea Guvernului nr. 284/2014, din 22.04.2014

Decizia nr. 70/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 70/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 67311 alin. 1 teza finala din Codul de procedura civila din 1865
Decizia nr. 75/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 75/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 133/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 133/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 teza intai din Codul penal din 1969
Legea nr. 16(r1)/1996, Parlamentul Romaniei
Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996

Decizia nr. 128/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 128/2014 referitoare la respingerea sesizarii de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 1/2014 privind modificarea structurii si compozitiei politice a Guvernului Romaniei
Decizia nr. 158/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 158/2014 referitoare la cererea de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre Presedintele Romaniei si Guvernul Romaniei, formulata de prim-ministrul Victor-Viorel Ponta
Hotararea nr. 6/2014, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Hotararea nr. 6/2014 privind aprobarea Tabloului executorilor judecatoresti pe anul 2014
Tabloul din 04.04.2014, Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti
Tabloul executorilor judecatoresti pe anul 2014, din 04.04.2014

Decizia nr. 109/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 109/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) si art. 3 lit. s) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
Decizia nr. 129/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 129/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (2) si (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Hotararea din 25.01.2011, Curtea Europeana a Drepturilor Omului
Hotararea in cauza Iorga si altii impotriva Romaniei din 25.01.2011

Ordinul nr. 1494/2014, Ministerul Justitiei
Ordinul nr. 1494/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public
Regulamentul din 16.04.2014, Ministerul Justitiei
Reglamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului de definitivat si a concursului de admitere in functia de notar public din 16.04.2014

Decizia nr. 115/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 115/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
Decizia nr. 130/2014, Curtea Constitutionala
Decizia nr. 130/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 335 din Codul de procedura penala din 1968
Hotararea nr. 298/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 298/2014 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita si producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
Hotararea nr. 299/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 299/2014 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie
Ordinul nr. 573/2014, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul nr. 573/2014 pentru aprobarea modului de implementare, a conditiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate, a termenilor de referinta si a modelului de cerere pentru acordarea ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile bovine si ovine/caprine si a ajutoarelor specifice pentru producatorii de lapte si de carne de vita si producatorii de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, in anul 2014

Ordonanta de urgenta nr. 17/2014, Guvernul Romaniei
Ordonanta de urgenta nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice,de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romanieila nivelul Uniunii Europene
Hotararea nr. 290/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 290/2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
Hotararea nr. 291/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 291/2014 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice are rolul de autoritate de implementare
Ordinul nr. 568/2014, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
Ordinul nr. 568/2014 pentru aprobarea reducerilor si excluderilor aplicabile cererilor de plata a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte si de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate
Decizia nr. 3/2014, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale
Decizia nr. 3/2014 privind incetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului din perimetrul Lunca-Valea Lunga
Legea nr. 682(r1)/2002, Parlamentul Romaniei
Legea nr. 682/2002 privind protectia martorilor

Hotararea nr. 283/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 283/2014 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale
Hotararea nr. 284/2014, Guvernul Romaniei
Hotararea nr. 284/2014 pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale din data de 25 mai 2014
Legea nr. 546(r1)/2002, Parlamentul Romaniei
Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii
Programul din 16.04.2014, Guvernul Romaniei
Programul calendaristic privind realizarea actiunilor necesare organizarii si desfasurarii alegerilor locale partiale pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale in unele circumscriptii electorale din data de 25 mai 201, din 25.05.2014