Monitorul Oficial

Hotararea nr. 1121/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 935/2011 privind promovarea utilizarii biocarburantilor si a biolichidelor, precum si pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 928/2012 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a benzinei si motorinei si de introducere a unui mecanism de monitorizare si reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera
Hotararea nr. 1040/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1040/2013 pentru modificarea si completarea anexei nr. 3 la Hotararea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Ilfov, precum si al oraselor si comunelor din judetul Ilfov
Ordinul nr. 5717/2013, Ministerul Educatiei Nationale

Ordinul nr. 5717/2013 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2013 ale institutelor de cercetare-dezvoltare din coordonarea Ministerului Educatiei Nationale
Norma nr. 16/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Norma nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative
Hotararea nr. 64/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara

Hotararea nr. 64/2013 pentru aprobarea Normei nr. 16/2013 privind activitatea de marketing al fondului de pensii facultative

Normele metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare din 11.12.2013
Ordinul nr. 3883/2013, Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Ordinul nr. 3883/2013 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
Hotararea nr. 1080/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1080/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul si de colectare, precum si termenele de plata aferente tarifului de imbunatatiri funciare

Decretul nr. 1205/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Hotararea nr. 1082/2013, Guvernul Romaniei

Hotararea nr. 1082/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 505/2009 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Largire la 4 benzi DN 7, Baldana-Titu, km 30 + 950-km 52 + 350?
Instructiunile tehnice din 04.12.2013, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Instructiunile tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere din 04.12.2013
Ordinul nr. 2348/2013, Ministerul Economiei

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordinul nr. 2881/2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Ordinul nr. 202/2013, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale

Ordinul nr. 202/2881/2348/2013 pentru aprobarea Instructiunilor tehnice privind aplicarea si urmarirea masurilor stabilite in planul de refacere a mediului, in planul de gestionare a deseurilor extractive si in proiectul tehnic de refacere a mediului, precum si modul de operare cu garantia financiara pentru refacerea mediului afectat de activitatile miniere
Legea nr. 382/2013, Parlamentul Romaniei

Legea nr. 382/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, a imobilelor proprietatea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare in unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative
Ordinul nr. 366/2013, Ministerul Economiei

Ordinul nr. 366/2013 privind modificarea Procedurii de implementare a Programului national multianual de infiintare si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 36/2013