Mandantul trebuie să menţioneze întocmai felul contractului de împrumut – cu dobândă sau fără dobândă, pe care urmează să-1 întocmească mandatarul. Aceasta, pentru că suntem în prezenţa a două tipuri de contracte radical diferite: în timp ce împrumutul fără dobândă are natura unui act dezinteresat, împrumutul cu dobândă este un act cu titlu oneros. In cazul în care urmează ca mandatarul să încheie un contract de împrumut fără dobândă, persoana debitorului trebuie individualizată în cuprinsul mandatului.
• In ceea ce priveşte specializarea mandatului, credem nu se impune să se menţioneze cuantumul sumei împrumutate (recunoaştem că în practică, mandantul este consiliat – pentru ca interesele sale să nu fie afactate ulterior – să menţioneze măcar suma maximă ce se poate împrumuta).
Mandatul pentru obţinerea unui credit
• In lipsa unor specificaţii ale mandantului cu privire la modul de executare, mandatarul are libertate deplină pentru a obţine un credit în cuantum cât mai mare, de la orice instituţie bancară, pentru a negocia toate clauzele contractuale (durata contractului, cuantumul şi felul dobânzii, etc.).
• Mandatarul nu poate însă încheia contractul de asigurare în numele mandantului (deşi acesta este o condiţie obligatorie în procedura bancară a acordării creditului) dacă acest drept nu i-a fost acordat expres, pentru că în cauză vorbim de un alt act juridic, distinct dc contractul de credit.

Autor: Notar public Dragoş ISACHE, Camera Notarilor Publici Bacău