Sub aspectul alegerii bunului care face obiectul schimbului, mandatarul dispune de aceeaşi libertate ca şi în cazul mandatarului cumpărătorului. Unele probleme de interpretare pot să apară în cazul în care mandantul nu a specificat nici măcar trăsăturile generale sau categoria din care face parte bunul ce-1 va primi în schimb, respectiv dacă acesta ar trebui să fie din aceeaşi „categorie” cu cel transmis de mandant.
Spre exemplu, dacă mandatarul însărcinat să schimbe un apartament va trebui să caute tot un apartament sau poate schimba cu un teren, sau, mai mult, dacă fiind însărcinat să schimbe un apartament cu 4 camere, îl poate schimba cu o garsonieră, evident primind sultă? Am oferit exemple aflate la poli opuşi tocmai pentru a evidenţia paleta foarte largă de decizie de care ar putea beneficia mandatarul. Cum nu este de esenţa schimbului, şi nici măcar de natura sa, ca bunurile schimbatc să facă parte din aceeaşi categorie, mandatarul poate schimba cu orice fel de bun. El trebuie însă să respecte principiu! echivalenţei prestaţiilor, iar în cazul în care bunul mandantului este de o valoare mai mare, acestuia i se cuvine obligatoriu sultă. în cazul bunurilor imobile, valorile care ne interesează pentru a stabili echivalenţa sunt, evident, cele declarate de părţi şi nu cele rezultate din evaluările efectuate de Camerele notarilor publici în condiţiile prevăzute de Codul fiscal.
• Dacă bunul mandantului are o valoare mai mică, poate mandatarul acestuia să consimtă ca acesta să plătească sultă copermutantului, dacă această ipoteză nu a fost cuprinsă în mandat? Credem că răspunsul este afirmativ. Ne putem imagina trei modalităţi în care se poate realiza schimbul: 1) bunurile sunt egale valoric; 2) bunul mandantului are o valoare mai mare şi va primi sultă de la copermutant; 3) bunul mandantului are o valoare mai mică şi acesta va trebui să plătească sultă copermutantului. Astfel, dacă mandantul nu a avut în vedere, în mod special, una din aceste posibilităţi, putem conchide că a lăsat libertate deplină de alegere mandatarului şi că acesta poate realiza schimbul în oricare din modalităţile posibile.
• Dacă mandantului i se cuvine sultă, mandatarul nu poate renunţa la primirea acesteia decât dacă un asemenea drept i-a fost conferit expres.

Autor: Notar public Dragoş ISACHE, Camera Notarilor Publici Bacău