• Anexă din 29.12.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 3.986/2022 pentru aplicarea în trimestrul III 2022 a prevederilor art. 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, din 29.12.2022

 • Ordin 6434/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6434/2022 privind corelarea prin transfer a numărului de locuri între cicluri de studii universitare și numărul de locuri – granturi de studii (anul I) finanțate de la bugetul de stat pentru instituțiile de învățământ superior de stat, pentru anul universitar 2022-2023

 • Ordin 3986/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3986/2022 pentru aplicarea în trimestrul III 2022 a prevederilor art. 3^7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății

 • Hotărâre 1585/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1585/2022 privind declasificarea informațiilor secrete de stat aflate în gestiunea Ministerului Afacerilor Interne, emise anterior datei de 31 decembrie 1989 de structuri pentru care nu mai există continuator, în drepturi și obligații, pentru activitatea acestora

 • Decizie 420/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 420/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a sintagmei „în camera de consiliu” din cuprinsul art. 86 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România și a sintagmei „în termen de 10 zile de la sesizarea formulată în condițiile alin. (2)” din cuprinsul art. 86 alin. (5) din aceeași ordonanță de urgență

 • Decret 1788/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1788/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător