• Acord din 18.10.2021, Parlamentul României

  Acordul privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

 • Ordin 6602/2022, Autoritatea Vamală Română

  Ordinul nr. 6602/2022 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate de Autoritatea Vamală Română în activitatea de supraveghere și control în domeniul produselor accizabile

 • Decizie 22/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent sa judece recursul în interesul legii

  Decizia nr. 22/2022 privind examinarea recursului în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Cluj ce formează obiectul Dosarului nr. 1.544/1/2022

 • Hotărâre 1596/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1596/2022 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri culturale mobile și darea acestora în administrarea Bibliotecii Naționale a României

 • Hotărâre 1595/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1595/2022 privind actualizarea valorii de inventar, modificarea datelor tehnice și a adresei unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Alba, și trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Alba Iulia, județul Alba

 • Decret 1748/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1748/2022 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021

 • Lege 379/2022, Parlamentul României

  Legea nr. 379/2022 pentru ratificarea Acordului privind transportul aerian dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statul Qatar, pe de altă parte, semnat la Luxemburg la 18 octombrie 2021