• Decizie 292/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 292/2022 cu privire la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 1 [cu referire la art. 79^1 alin. (3) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară] și ale art. VII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției

 • Hotărâre 1292/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1292/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire stadion «Gheorghe Hagi», Str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanța, județul Constanța”

 • Procedură din 20.10.2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Procedura privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției, din 20.10.2022

 • Ordin 1843/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1843/2022 pentru aprobarea Procedurii privind depunerea declarației pe propria răspundere privind modalitatea de plată a contribuției la Fondul de Tranziție Energetică, precum și de constituire și executare a garanției

 • Ordin 1842/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 1842/2022 privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2021 pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a situației fiscale personale

 • Decizie 513/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 513/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Bogdan Paul Dobrin a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Agenției Naționale pentru Achiziții Publice

 • Hotărâre 1305/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1305/2022 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru comuna Roșia Montană, județul Alba

 • Ordonanță de urgență 141/2022, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 141/2022 pentru completarea articolului 32 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020