• Decizie 446/2022, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 446/2022 referitoare la sesizarea de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct. 4, referitoare la introducerea art. 254^2 , din Legea pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011

 • Decret 1240/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1240/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Decret 1239/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1239/2022 privind acreditarea unui ambasador

 • Hotărâre 1347/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1347/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice

 • Ordin 2016/2022, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 3997/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Ordin 1376/2022, Ministerul Economiei – ME

  Ordinul nr. 1.376/3.997/2.016/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea Uzina Mecanică București – S.A. – filiala Companiei Naționale ROMARM – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

 • Rectificare din 04.11.2022, Monitorul Oficial

  Rectificarea privind cuprinsul Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.595/2022, din 04.11.2022

 • Ordin 6428/2022, Oficiul Național de prevenire și combatere a spălării banilor – ONPCSB

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 720/2022, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – ANPC

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 154/2022, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 3934/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 3.934/154/720/6.428/2022 pentru aprobarea componenței Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar

 • Ordin 909/2022, Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate – CNAS

  Ordinul nr. 3.322/909/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora

 • Ordin 3322/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3.322/909/2022 privind modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaționale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, și a normelor metodologice privind implementarea acestora