• Ordin 6172/2022, Ministerul Educației

  Ordinul nr. 6172/2022 privind aprobarea Calendarului etapelor și acțiunilor pentru stabilirea cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, a modelelor proiectelor cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar dual și în învățământul profesional de stat pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic și unitatea administrativ-teritorială, precum și a modelelor „Situația solicitărilor operatorilor economici și propunerea de cifră de școlarizare la învățământul profesional de stat, pentru anul școlar 2023-2024” și „Solicitare de școlarizare în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024”

 • Amendament din 30.06.2022, Guvernul României

  Amendamentul convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 iunie 2022 și la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”, ratificat prin Legea nr. 224/2007

 • Decizie 519/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 519/2022 privind înființarea Comitetului interministerial pentru elaborarea cadrului normativ privind reglementarea activităților în spațiul extraatmosferic

 • Decizie 520/2022, Prim-ministru

  Decizia nr. 520/2022 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Tibor Feneși a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Bihor

 • Decret 1246/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1246/2022 privind eliberarea din funcție a unui judecător

 • Decret 1247/2022, Președintele României

  Decretul nr. 1248/2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Decret 1248/2022, Președintele României

  Decretul nr. /2022 privind eliberarea din funcție a unui procuror

 • Hotărâre 1327/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1327/2022 pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 30 iunie 2022 și la Paris la 8 septembrie 2022 între Guvernul României și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la București și la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanțarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori”

 • Hotărâre 1351/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1351/2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Clădire Laboratoare de Cercetare în Inteligență Artificială” la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

 • Ordin 3344/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3344/2022 privind stabilirea unor măsuri pentru distrugerea vaccinurilor împotriva COVID-19 expirate, aflate în stocul centrelor regionale de depozitare și distribuție