• Acord din 24.08.2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Acordul între Organizația Națiunilor Unite, reprezentată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, și Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului intersesional de negociere a Abordării strategice a managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, din 24.08.2022

 • Hotărâre 1374/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1374/2022 privind aprobarea Acordului dintre Organizația Națiunilor Unite, reprezentată de Programul Națiunilor Unite pentru Mediu, și Guvernul României cu privire la cea de-a patra reuniune a Procesului intersesional de negociere a Abordării strategice a managementului internațional al substanțelor chimice și de gestionare a produselor chimice și deșeurilor după anul 2020, semnat la Nairobi la 6 iulie 2022 și la București la 24 august 2022

 • Ordin 2802/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2802/2022 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului mediului și schimbărilor climatice nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

 • Hotărâre 16/2022, Banca Națională a României – BNR

  Hotărârea nr. 16/2022 privind radierea Societății FINBIZ INVESTIȚII IFN – S.A. din Registrul general Instituții Financiare Nebancare și, implicit, interzicerea desfășurării activității de creditare