• Ordin 166/2020, Ministerul Afacerilor Interne – MAI

  Ordinul nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Ordin 2009/2020, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 2009/166/2020 privind stabilirea unor măsuri și acțiuni de sănătate publică necesar a fi respectate pentru desfășurarea în siguranță a procesului electoral din țară la alegerile pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2020

 • Decizie 1308/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Decizia nr. 1308/2020 privind aprobarea, la cerere, a retragerii autorizației de funcționare a companiei de brokeraj ATON – BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE – S.R.L., precum și radierea acesteia din secțiunea I și trecerea în secțiunea II din Registrul intermediarilor principali

 • Hotărâre 992/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 992/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și modificarea și completarea unor acte normative

 • Hotărâre 989/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 989/2020 pentru completarea art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 740/2017 privind acordarea de ajutor financiar organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor

 • Ordonanță de urgență 199/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 199/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operațional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene

 • Ordonanță de urgență 198/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 198/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

 • Ordonanță de urgență 197/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

 • Ordonanță de urgență 196/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 196/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

  sursa: Monitorul Oficial, Partea I nr. 1108 din 19.11.2020 – Lege5 Online