• Hotărâre 1404/2022, Guvernul României

    Hotărârea nr. 1404/2022 privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor tehnice ale unui imobil cuprins în anexa nr. 30 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Ministerului Sportului, prin Direcția Județeană de Sport Dâmbovița, și trecerea acestuia în domeniul public al județului Dâmbovița

  • Decizie 383/2022, Curtea Constituțională – CCR

    Decizia nr. 383/2022 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. (9) teza a doua din Legea societăților nr. 31/1990

  • Ordin 2017/2022, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

    Ordinul nr. 2017/2022 privind aprobarea subcriteriilor de risc dezvoltate din criteriile generale prevăzute de art. 7 alin. (7) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală