• Ordin 3942/2020, Agenția Națională de Administrare Fiscală – ANAF

  Ordinul nr. 3942/2020 pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 63/2017 privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale, precum și pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.454/2016 pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide și exigibile de la autorități sau instituții publice

 • Ordin 2048/2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 2048/2020 pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2020-2024, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 324/2020

 • Ordin 4442/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 4442/C/2020 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor polițiști de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri

 • Ordin 4441/2020, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 4441/C/2020 privind acordarea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor polițiști de penitenciare cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri și preoți militari

 • Hotărâre 996/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 996/2020 privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului, cuprins în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 • Hotărâre 987/2020, Guvernul României

  Hotărârea nr. 987/2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcții și darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Galați

 • Decret 884/2020, Președintele României

  Decretul nr. 884/2020 privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016

 • Lege 259/2020, Parlamentul României

  Legea nr. 259/2020 pentru ratificarea Acordului Economic și Comercial Cuprinzător (CETA) dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 30 octombrie 2016