• Ordin 5307/2022, Ministerul Justiției – MJ

  Ordinul nr. 5.307/C/2022 pentru aprobarea formatului formularului-tip de act constitutiv, a formatului cererii de înregistrare, a formatului, a elementelor de siguranță și a structurii certificatului de înregistrare, în formă letrică și electronică, a modelului declarației-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității, a modelului certificatului constatator privind înregistrarea declarației pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității și a structurii identificatorului unic la nivel european – EUID

 • Ordin 4142/2022, Ministerul Finanțelor

  Ordinul nr. 4142/2022 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro aferente lunii noiembrie 2022

 • Ordin 21665/2022, Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

  Ordinul nr. 21665/2022 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Onorific pentru Știință, Inovare și Tehnologie

 • Regulament 1/2022, Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială

  Regulamentul nr. 1/2022 pentru modificarea Regulamentului Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială nr. 2/2017 privind metodologia și procedura utilizate pentru stabilirea amortizoarelor de capital și sfera de aplicare a acestor instrumente

 • Ordin 3023/2022, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

  Ordinul nr. 3023/2022 privind modificarea punctului 3 din anexa nr. 1 la Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.121/2022

 • Hotărâre 1410/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1410/2022 privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

 • Hotărâre 1409/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1409/2022 privind recunoașterea Fundației pentru Îngrijirea Vârstnicului ca fiind de utilitate publică

 • Hotărâre 1402/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1402/2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 893/2007 privind organizarea și funcționarea Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale

 • Hotărâre 79/2022, Camera Deputaților

  Hotărârea nr. 79/2022 privind modificarea Hotărârii Camerei Deputaților nr. 75/2021 pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă privind achizițiile publice efectuate în sectorul sanitar în timpul stărilor de urgență și de alertă pe teritoriul României

 • Declarație 3/2022, Parlamentul României

  Declarația politică nr. 3/2022 referitoare la comemorarea foametei deliberate din anii 1932-1933 din Ucraina, Holodomor