• Regulament din 21.11.2022, Ministerul Sănătății – MS

  Regulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate, din 21.11.2022

 • Decizie 50/2022, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

  Decizia nr. 50/2022 privind examinarea sesizării formulate de Curtea de Apel Oradea – Secția de contencios administrativ și fiscal în Dosarul nr. 2.670/111/CA/2021-R

 • Hotărâre 1398/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1398/2022 privind actualizarea adresei, descrierii tehnice și a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, și trecerea acestuia din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării sau casării, după caz

 • Hotărâre 1397/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1397/2022 privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Unitatea Teritorială 260

 • Hotărâre 1340/2022, Guvernul României

  Hotărârea nr. 1340/2022 privind aprobarea modelului de steag al județului Mureș

 • Ordin 3493/2022, Ministerul Sănătății – MS

  Ordinul nr. 3493/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Management al Serviciilor de Sănătate

 • Ordin 1816/2022, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului

  Ordinul nr. 1816/2022 pentru modificarea anexelor nr. 9, 10 și 12 la Normele metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și alimentație publică, a licențelor și brevetelor de turism, aprobate prin Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Turism nr. 65/2013