• Regulament 26/2020, Autoritatea de Supraveghere Financiară – ASF

  Regulamentul nr. 26/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară

 • Rectificare din 25.11.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.989/2020, din 25.11.2020

 • Rectificare din 25.11.2020, Monitorul Oficial

  Rectificarea la Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 197/2020, din 25.11.2020

 • Hotărâre 217/2020, Consiliul Superior al Magistraturii – CSM

  Hotărârea nr. 217/2020 pentru modificarea Regulamentului privind concediile personalului auxiliar de specialitate și personalului conex al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 186/2007

 • Decizie 390/2020, Prim-ministru

  Decizia nr. 390/2020 pentru modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administrație al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • Ordonanță de urgență 204/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 204/2020 privind stabilirea unor măsuri de aplicare a Acordului privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, în materie de reglementare a dreptului de intrare și ședere pe teritoriul României

 • Ordonanță de urgență 203/2020, Guvernul României

  Ordonanța de urgență nr. 203/2020 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan

 • Decizie 280/2020, Curtea Constituțională – CCR

  Decizia nr. 280/2020 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1) și ale art. 25 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative